استاندار خوزستان: دانشگاه ها از دانش آموختگان صيانت كنند

اهواز- ايرنا- استاندار خوزستان گفت: دانشگاه ها بايد از دانشجويان و دانش آموختگان خود صيانت كنند و متعهد به اشتغال آنها باشند.

به گزارش ايرنا عبدالحسن مقتدايي پنجشنبه در نشست با رئيسان دانشگاه ها، اعضاي شوراي علمي بنياد ملي نخبگان خوزستان و پارك علم و فناوري استان، كه با حضور معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري در سالن جلسات دانشگاه شهيد چمران اهواز تشكيل شد، حضور معاون رئيس جمهوري در خوزستان را بيانگر قابليت هاي اين استان در كشاورزي، نفت و فولاد دانست و افزود: دانشگاه ها بايد متولي خروجي ها و دانش آموختگان خود باشند.
وي با بيان اينكه ايجاد اشتغال نبايد با تكيه بر مشاغل دولتي باشد اظهار كرد: شركت هاي دانش بنيان مي توانند براي دانش آموختگان دانشگاه ها اشتغال ايجاد كنند.
مقتدايي اضافه كرد: اين خروجي ها بايد محل رقابت دانشگاه ها شود و دانشگاه ها بايد برنامه ريزي كنند در آينده چه بخشي از توليد و صنعت را مي توانند بر عهده بگيرند.

*اختلاف مراكز علمي مشكل ساز مي شود
استاندار خوزستان همچنين با تاكيد بر تمركز ارتباطات علمي گفت: شكاف بين دانشگاه هاي استان محسوس است و در دانشگاه ها بايد تشكلي به وجود آيد تا دانشگاه هاي متعدد هم افزايي داشته باشند.
وي افزود: جدايي صنعت و دانشگاه يك مساله است و از سوي ديگر جدايي بين مراكز علمي نيز وجود دارد.
مقتدايي تصريح كرد: اختلاف نظر بين مراكز علمي مي تواند آفتي باشد كه اگر به آن نپردازيم مشكل ساز مي شود.
نماينده عالي دولت در استان خوزستان با بيان اينكه مراكز علمي مدعي بايد ارزيابي شوند اظهار كرد: بر اساس نگاهي كه در مركز وجود داشت، مطالعات سد گتوند به دانشگاه تهران واگذار شود كه شايد به دليل محوري تر شدن مطالعات اين تصميم اتخاذ شده است.
مقتدايي با اشاره به دستورالعمل استانداري مبني بر واگذاري امور خدماتي به شركت هاي خوزستاني تاكيد كرد: هيچ كاري در زمينه فني و پيمانكاري (كه توان آن در استان باشد) به خارج از استان سپرده نمي شود و همين قراردادهاي هدايت شده باعث شد اعتبارات ارزش افزوده استان ظرف يك سال 900 ميليارد ريال فزايش يابد.
وي خواستار تشكيل يك مجموعه علمي براي تقسيم كارهاي پژوهشي بين مراكز علمي و توانمند استان شد.
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري صبح پنجشنبه وارد اهواز شد و از دو شركت دانش بنيان در شهرك هاي صنعتي شماره 3 و 4 اهواز بازديد كرد.
شركت در بيست و دومين نشست سراسري روساي بنيادهاي نخبگان استاني و نشست با هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اهواز از ديگر برنامه هاي وي در استان است.
7151/6065