مشاركت در تحقيقات ريزگردها و مشكلات تنفسي خوزستان

اهواز- ايرنا- معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري از مشاركت اين معاونت در تحقيقات ريزگردها و مشكلات تنفسي خوزستان خبر داد.

به گزارش ايرنا سورنا ستاري پنجشنبه در نشستي با رئيسان دانشگاه ها، اعضاي شوراي علمي بنياد ملي نخبگان خوزستان و پارك علم و فناوري استان كه در سالن جلسات دانشگاه شهيد چمران اهواز تشكيل شد اظهار كرد: معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري آمادگي دارد در طرح هاي تحقيقاتي كه مشكلات خوزستان را حل كند مشاركت داشته باشد.
وي با بيان اينكه 60 درصد از هزينه طرح هاي مطالعاتي را معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بر عهده مي گيرد افزود: آمادگي داريم در زمينه ريزگردها و مشكلات تنفسي مردم خوزستان كه مشكلات اين استان هستند نيز مشاركت كنيم.
ستاري با بيان اينكه استانداري و دستگاه هاي دولتي استان نيز بايد در اين طرح ها همكاري داشته باشند تاكيد كرد: مشكلات خوزستان فقط در اين استان و با استفاده از فكر و ايده قابل حل است.
وي با اشاره به اينكه خوزستان در زمينه دانش و پژوهش مشكلي ندارد اظهار كرد: پژوهش محور شدن دانش ها و فناورانه شدن آنها يك اصل است كه بايد در نظر گرفته شود.
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري با بيان اينكه از طرح هاي پژوهشي فناورانه حمايت مي شود گفت: 60 درصد تخفيف براي دوره هاي آموزشي شركت هاي دانش بنيان و 50 درصد تخفيف براي استفاده از شبكه هاي آزمايشگاهي در نظر گرفته شده است.

*نفت و گاز بدون ارزش افزوده
رئيس بنياد ملي نخبگان همچنين گفت: نفت و گاز بدون نيروي انساني توانمند ارزش افزوده نخواهد داشت.
وي با اشاره به جمعيت 4.5 ميليون نفري دانشجويان كشور افزود: اين دانشجويان به روش هاي سنتي گذشته نمي توانند مشغول به كار شوند و بايد ارزش افزوده براي كشور ايجاد كنند.
ستاري با اشاره به تحولي كه در اقتصاد اتفاق افتاده اظهار كرد: امروزه در حوزه اقتصاد دانش بنيان، شركت هاي فولادي و نفتي ديگر در راس نيستند و شركت هاي فعال در حوزه دانش، پيشرو هستند كه از شركت هاي گوگل و فيس بوك به عنوان نمونه مي توان نام برد.
وي اصول كاري و فكري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري را يادآور شد و گفت: در دانشگاه ها به ندرت وارد خريد تجهيزات آزمايشگاهي مي شويم، مگر آنكه تجهيزات در كشور موجود نباشد، همچنين بودجه اي براي ساختمان اختصاص نمي دهيم.
ستاري يكي از اشتباهات گذشته در حوزه پژوهش را حوزه نفتي دانست و افزود: انبارها و سوله هاي زيادي در كشور ساخته شده كه سال ها از آن استفاده نشده است.
وي در ادامه با بيان اينكه همه نسبت به آينده و اشتغال دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه ها مسئول هستيم گفت: در دانشگاه هاي فناور و نسل سه دانشگاه ها، اين محيط ها جزيي از جامعه و اقتصاد و زندگي روزمره مردم هستند.
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري با تاكيد بر پذيرش دانشجويان در مراكز فناوري و مراكز رشد تاكيد كرد: دانشگاه ها نبايد به بودجه هاي دولتي تكيه كنند و بخش قابل توجهي از درآمد آنها بايد از محل طرح هاي فناورانه تامين شود.
وي تصريح كرد: بودجه ها ما براي ساختمان و ايجاد زيرساخت نيست.
ستاري جمعيت 270 هزار نفري دانشجو در خوزستان را يك سرمايه انساني با ارزش بيان كرد و افزود: به اين افراد بايد اهميت داده و جاي آنها در اقتصاد معين شود.
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري صبح امروز وارد اهواز شد.
وي از دو شركت دانش بنيان در شهرك هاي صنعتي شماره 3 و 4 اهواز نيز بازديد كرد.
شركت در بيست و دومين نشست سراسري رئيسان بنيادهاي نخبگان استاني و نشست با اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اهواز از ديگر برنامه هاي وي در استان است.
7151/6065