تاثير اقدام هاي پيشگيرانه بين بخشي در كنترل شدت آلودگي هواي اصفهان

اصفهان - ايرنا - رييس اداره آزمايشگاه هاي حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: با اقدامات پيشگيرانه بين بخشي، شدت آلودگي هوا در اصفهان كنترل شد.

بابك صادقيان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، شناسايي منابع توليد ذرات معلق، برنامه ريزي براي حذف عوامل و كانون توليد ذرات معلق، خارج كردن صنايع آلاينده و ممنوعيت توليد و بهره برداري از معادن در شعاع 50 كيلومتري اصفهان را از جمله برنامه هاي پيشگيرانه در اين راستا برشمرد.
وي اظهار كرد: در زمان حاضر هواي اصفهان براي گروه حساس جامعه در شرايط ناسالم قرار دارد.
صادقيان با اشاره به بررسي پايگاه‌هاي سنجش كيفيت هواي شهر اصفهان در نقاط مختلف اظهار داشت: با توجه به بررسي نتايج به دست آمده از اين پايگاه‌ها وضعيت كيفيت هواي اصفهان امروز با ميانگين 134 در وضعيت ناسالم براي گروه هاي حساس ثبت شده است.
وي گفت: اين وضعيت به دليل سكون، پايداري هوا و انباشت آلاينده ها بويژه در ساعات اوليه بامداد امروز در هواي اصفهان ايجاد شده است.
صادقيان يادآور شد: برغم پيش بيني اداره كل هواشناسي مبني بر تشديد وضعيت آلودگي هواي اصفهان در هفته جاري، به دليل اجراي اقدام هاي پيشگيرانه با همكاري بين بخشي اين وضعيت كنترل شد ولي همچنان وضعيت كيفي هواي اصفهان در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس قرار دارد.
شهروندان بخصوص كودكان، افراد مسن، خانم هاي باردار و افراد داراي مشكلات تنفسي تا حد امكان از تردد در سطح شهر تا خروج از شرايط فعلي خودداري كنند.
بر اساس شاخص آلودگي هوا، اين شاخص از 0 تا 50 هواي پاك،51 تا 100 هواي سالم ، 101 تا 150 ناسالم براي گروه‌هاي حساس، 151 تا 200 ناسالم براي عموم، 201 تا 300 بسيار ناسالم و 301 تا 500 خطرناك است.
بنابر دستور العمل مركز هماهنگي و اطلاع رساني آلودگي هوا(مهار) استان اصفهان، هر يك از دستگاه هاي عضو كميته مهار شامل آموزش و پرورش، پليس راهنمايي و رانندگي، شهرداري ها،مركز بهداشت، حفاظت محيط زيست، تربيت بدني، صدا و سيما و ساير دستگاه ها موظفند، وظايف و توصيه هاي پيش بيني شده در اين شرايط را اجرايي كنند.
وضعيت كيفي هواي اصفهان در بيشتر روزهاي هفته جاري در شرايط ناسالم قرار داشت.
ت/6027/6994