ارتش ونیروهای مردمی یمن پایگاه نظامی نهوقه عربستان رابه كنترل درآوردند

تهران – ایرنا – ارتش و نیروهای مردمی یمن روز پنجشبنه پایگاه نظامی نهوقه عربستان واقع در نجران را به طور كامل به كنترل خود درآورد.

به گزارش شبكه المنار، طبق اعلام نیروهای یمنی این پایگاه به صورت كامل تحت كنترل آنها درآمده است.
طی ماه های اخیر نیروهای ارتش و مردمی یمن با پیشروی در مناطق مرزی عربستان توانستند چندین پایگاه نظامی و مناطق مرزی را به كنترل خود در آورند.
عربستان و برخی كشورهای عربی دیگر با حمایت آمریكا از ششم فروردین، حملات هوایی، دریایی وزمینی راعلیه نیروهای مقاومت مردمی یمن آغاز كرده و تاكنون بیشتر تاسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان ها، مدارس ومنازل مردم این كشور را بمباران كرده اند.
در اثر حملات این ائتلاف، تاكنون بیش از دهها هزار تن از شهروندان بی دفاع یمن از جمله زنان و كودكان شهید یا مجروح شده اند.
خاورم**9364**1566