يك مسئول: تنها راه نجات ميراث فرهنگي تغيير كاربري بناهاي تاريخي است

سبزوار- ايرنا- مديرعامل صندوق احيا و بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي گفت: اين صندوق رسالت دارد تا احيا بناهاي تاريخي در حال تخريب را با حفظ اصالت بنا و با تغيير كاربري متناسب با بنا حفظ كند.

محمدرضا پوينده روز پنجشنبه در نشستي با فرماندار و جمعي از مسئولان سبزوار افزود: تنها راه حفظ و نجات ميراث فرهنگي تغيير كاربري و احياي بناهاي تاريخي است.
وي گفت: صندوق احيا و بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي بناهاي تاريخي را كه در مالكيت ميراث فرهنگي قرار دارند از طريق مزايده به چرخه اقتصادي بر مي گرداند.
مديرعامل صندوق احيا و بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي افزود: ايران با جاذبه هاي فراوان طبيعي، تاريخي و صنايع دستي از جايگاه بالايي در سطح جهان برخوردار است لذا احيا بناهاي تاريخي و رونق صنايع دستي عامل پويايي اقتصاد و تحول پايدار كشور است.
وي ادامه داد: گردشگري در زمره صنايع برتر كشور است لذا در طرحها مي بايست نگاه ملي به حوزه گردشگري داشت براي توسعه صنعت گردشگري تلاش كرد.
پوينده در ادامه گفت: شهرستان سبزوار با سابقه درخشان تمدني، تاريخي و قدمت كهن از ظرفيت گردشگري خوبي بهره مند است.
وي افزود: دو اثر تاريخي كاروانسراي شاه عباسي بين راهي روستاي مهر داورزن و كاروانسراي روستاي زعفرانيه سبزوار توسط صندوق احيا و بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي و از طريق مزايده واگذار شده است.
مدير عامل صندوق احيا و بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي
ادامه داد: قرار است در آينده كار مرمت كاروانسراي بين راهي روستاي مهر داورزن توسط شركت بزرگ هتل ساز آغاز و به يك مركز پذيرايي اقامتي و گردشگري تبديل شود.
وي تپه تاريخي دامغاني سبزوار را نيز براي توسعه گردشگري اين منطقه مهم توصيف و بيان كرد: جاذبه هاي تاريخي و گردشگري فراواني در اين شهرستان وجود دارد كه بايد به مردم معرفي شوند.
صندوق احيا و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي به عنوان موسسه غيرانتفاعي دولتي و با استناد ماده 114 برنامه چهارم توسعه در سال 1384 تشكيل شد.
وظايف اين صندوق شامل 'تشويق، هدايت و حمايت از فعاليتهاي قانوني سرمايه گذاران، تعيين كاربري و اعطاي مجوز بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي، حمايت از اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با احيا بناهاي تاريخي جهت توسعه ظرفيتهاي فني و مهندسي در اين زمينه و اعطاي تسهيلات حمايتي به بهره برداران' است.
فرماندار ويژه سبزوار هم در اين نشست ميراث فرهنگي و گردشگري را عامل توسعه و رونق اقتصادي ذكر و بيان كرد: دولت تدبير و اميد توجه ويژه اي به رونق، توسعه و تقويت صنعت گردشگري دارد.
احمد برادران افزود: برخي بناها و اماكن تاريخي و فرهنگي سبزوار در حال ويراني است لذا راه نجات و حفظ اين بناهاي باارزش مشاركت بخش خصوصي مي باشد.
وي گفت: 900 اثر شناسايي شده در سبزوار وجود دارد كه بسياري از آنها قابليت مرمت و تغيير كاربري به مراكز فرهنگي،گردشگري و خدماتي را دارند.
سبزوار در 237 كيلومتري غرب مشهد قرار دارد.
7499/1858