وزیر كشور آلمان: اتحادیه اروپا پذیرش مهاجران را محدود كند

تهران- ایرنا- وزیر كشور آلمان در شرایطی كه «آنگلا مركل» صدراعظم این كشور بر نظام سهمیه بندی آوارگان و پناهجویان تاكید دارد، گفت: اتحادیه اروپا باید در زمینه تعداد پناهجویان مورد پذیرش خود محدودیت قائل شود.

به گزارش شبكه خبری «اسكای نیوز»، «توماس دی میزر» گفت اتحادیه اروپا باید محدودیت «سخاوتمندانه» ای در زمینه تعداد مهاجرانی كه هر ساله می پذیرد، اعمال كند.
این اظهارات از تعمیق اختلافات در آلمان بر سر چگونگی واكنش به بحران ناشی از هجوم آوارگان و پناهجویان به مرزهای اروپا حكایت دارد.
دی میزر در گفت و گو با روزنامه اتریشی «استاندارد» گفت كه با پر شدن سهمیه ها، امسال دیگری مهاجری وارد نخواهد شد.
این موضع دی میزر در تضاد با دیدگاه های آنگلا مركل است كه همواره در مقابل اعمال محدودیت های جدی تر علیه تعداد پناهجویان مقاومت كرده است.
مركل پیش تر گفته بود كه محدودیت بیشتری درباره پناهجویان به آلمان قائل نخواهد بود هر چند كه بر اساس گزارش رسانه های محلی آلمان، وی به دنبال مواجهه با انتقادهای فزاینده از سیاست «درهای باز»ش در قبال مهاجران، چنین موضعی را تعدیل كرده است.
دی میزر گفت كه برنامه مهاجرت اتحادیه اروپا باید بر افراد بسیار نیازمند متمركز شود و این عده باید از آوارگان و جنگ زدگان سوری متمایز شوند.
وی همچنین از اعمال مقررات كنترلی قوی تردر طول مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از «فرار» مهاجران تا قبل از پر شدن سهمیه ها حمایت كرده است.
آلمان در ماه های گذشته در مقایسه با سایر كشورهای اروپایی تحت فشار بیشتری در پذیرش تعداد فزاینده پناهجویان بوده است.
انتظار می رود كه این كشور امسال حدود 800 هزار پناهجو و مهاجر را بپذیرد كه بسیار بیشتر از آمار سال قبل است.
به دنبال حملات ترویستی 22 آبان در پاریس پایتخت فرانسه، نخست وزیر فرانسه خواستار اعمال كنترل شدیدتر در زمینه سیاست مهاجرت پذیری اروپا شد.
«مانوئل والس» گفت ما نمی توانیم پناهجویانی بیش از تعداد مورد توافق بپذیریم.
مركل در مقابل، در دفاع از سیاست مهاجرتی اش گفته است كه موضوع تروریسم و پناهجویان دو موضوع مجزا است.
بحران ناشی از سیاست های مداخله جویانه واشنگتن و غرب در كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپا را با بحران بی سابقه ای از زمان جنگ جهانی دوم تاكنون مواجه كرده است؛ بحرانی كه حتی به بروز اختلافاتی بین كشورهای اروپایی و برخی از كشورهای همسایه این قاره بدل شده است.
اروپام**9158**1485**1566