رئیس دانشگاه تهران:جدا سازی دانشگاههای علوم پزشكی از وزارت علوم اشتباه بود

مشهد- ایرنا-رئیس دانشگاه تهران گفت: جدا سازی دانشگاههای علوم پزشكی از دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشتباه بود كه امید است به روال سابق برگردد.

به گزارش ایرنا دكتر محمود نیلی احمد آبادی روز پنجشنبه در پنجمین اجلاس رئیسان دانشگاههای برتر و بزرگ كشور در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: این جداسازی به شدت بر روی رتبه بندی دانشگاههای ایران تاثیر داشت و موجب افت رتبه های دانشگاههای ایران شد.
وی گفت: اگر دانشگاههای علوم پزشكی دوباره به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگردند رتبه بندی دانشگاههای ایران خیلی بهتر خواهد شد.
او افزود: هم اكنون تا جایی كه من شنیده ام تنها در كوبا این نظام حاكم است و تقریبا در همه نقاط دنیا رشته علوم پزشكی با سایر رشته ها دانشگاهی یكی است.
احمدآبادی گفت: امروز هم هر رشته جدیدی كه می خواهیم ایجاد كنیم می بینیم كه با علوم پزشكی مرتبط است چون 'زیست' یك موضوع محوری در توسعه فناوری است.
او افزود : بر اساس رده بندی سازمانهای مختلف حدود 20 درصد شاخصهای رتبه بندی در جهان فعالیتهای بین المللی است و دانشگاه تهران هم اكنون بر اساس رتبه بندی شانگهای به رتبه 300 رسیده و البته رتبه بندی ها متفاوت است و اگر اطلاعات بیشتری منتقل بشود این رتبه بندی نیز تغییر می كند.
رئیس پنجمین اجلاس رئیسان دانشگاههای برتر و بزرگ كشور گفت : دانش در ذات خود امری بین المللی و دانشگاه نیز نهادی بین المللی است و علم مرز بین المللی نمی شناسد و به همین خاطر است كه با همكاریهای بین المللی توسعه پیدا كرده و خواهد كرد.
احمد آبادی افزود:در برنامه ششم توسعه ارتقا جایگاه بین المللی دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته و با توجه به جایگاه دانشگاههای ایران در نشر علم و گفتمان علمی ای كه در دانشگاههای ایران شكل گرفته توسعه روابط بین المللی باید بیش از پیش در دستور كار قرار گیرد.
وی گفت : دانشگاههای كشور باید استانداردهای بین المللی را كسب كنند تا بتوانند فعالیت بین المللی كنند و در واقع موضوع بین المللی شدن دانشگاهها موكول به ارتقا همه جانبه دانشگاههاست.
او افزود:با روی كار آمدن دولت روحانی و بعد از برجام روابط حداقل در شكل رفت و آمد، بسیار گسترده شده و جلسه ای كه چندی پیش در مسكو بین 10 دانشگاه بزرگ و برتر ایران و 20 دانشگاه بزرگ روسیه برگزار شد طلیعه ای برای گسترش روابط بین الملل دانشگاهها بود.
وی گفت : هم اكنون شرایط علمی بسیار خوب دانشگاههای ایران موجب شده كه كشورهای توسعه یافته علاقه مند به توسعه روابط دانشگاهی شان با دانشگاههای ایران باشند كه یكی از آین كشورها روسیه است.
نیلی افزود: در اجلاس یك روزه روسیه بر روی بررسی تشكیل یك اتحادیه برای دانشگاههای دو كشور، تبادل استاد، تبادل دانشجو و انجام پروژه های مشترك دانشگاهی توافق شد.
وی گفت : با توجه به فرایند همكاریهای فناورانه بین ایران و روسیه دانشگاهها هم در این زمینه فعال خواهند شد لذا حالت چند جانبه ای بین دانشگاهها، مراكز صنعتی و دو دولت فراهم می شود كه بتوانند پروژه های بزرگی كه بین دو كشور توافق می شود را انجام دهند.
نیلی در پاسخ به پرسشی در خصوص روابط دانشگاهی با دانشگاههای ایالات متحده آمریكا افزود : دانشگاههای ایران و آمریكا قبلا هم با آمریكائیها به شكل محدود دوره های مشترك برگزار كرده اند و هم اكنون توسعه این دوره های مشترك و تبادل دانشجو و استاد هم در دستور كار است و برنامه ویژه تری در این خصوص وجود ندارد.
رئیس دانشگاه تهران گفت: جذب دانشجوی خارجی، حضور پژوهشگران ایرانی در دانشگاههای خارج از كشور، برگزاری دوره های مشترك بین دانشگاههای ایران و دانشگاههای معتبر جهان و نیز پروژه های مشترك ملی بین دانشگاههای كشورها بخشی از روابط بین المللی دانشگاهی است.
نیلی افزود : موضوعهای مشتركی مثل آب، انرژی و محیط زیست مشكلات همه كشورهاست و همه دانشگاههای كشورها آمادگی لازم دارند كه روی این موضوعها سرمایه گذاری كنند.
وی گفت : بخشی از هزینه های این پروژه ها با پشتیبانی دولتها انجام می شود همچنین در مورد حضور پژوهشگران ایرانی در كشورهای خارجی بخشی از هزینه ها را باید از منابع دانشگاهها تامین كرد.
او افزود : این امكان هست كه بخش دیگری از منابع را از كشورهای دیگر مثل بورسیه و مبادلات فرهنگی در اختیار قرار دهند و وزارت علوم هم پشتیبانی هایی را از دانشجویانی كه برای فرصتهای مطالعاتی یك ساله به خارج از كشور می روند انجام می دهد.
وی گفت : برای جذب دانشجوی خارجی محدودیت خاصی در دانشگاههای برتر و بزرگ كشور وجود ندارد و هم اكنون دانشجویانی از بیش از 70 كشور دنیا در دانشگاه تهران تحصیل می كنند.
نیلی افزود:حدود 50 درصد از این دانشجویان از كشورهای همسایه و بقیه از كشورهای دیگر هستند و توسعه این روابط بستگی دارد به این كه چه قدر در مبادلات بین المللی بتوانیم بهتر كار كنیم و مسایل پسا تحریم این روابط را تسهیل كند.
1922/1211