دانشجويان و استادان بي انگيزه از اصلي ترين چالشهاي نظام آموزش عالي كشورند

مشهد- ايرنا- رئيس دانشگاه فردوسي مشهد گفت: دانشجويان و استادان بي انگيزه از اصلي ترين چالشهاي نظام آموزش عالي كشورند.

به گزارش ايرنا، محمد كافي روز پنجشنبه در پنجمين اجلاس رئيسان دانشگاههاي برتر و بزرگ كشور در مشهد افزود: اين همه سند راهبردي تهيه و تنظيم مي شود ولي دانشجويان وقتي آمار بيكاري و سرنوشت گذشتگان خود را مشاهده مي كنند و اعضاي هيات علمي نيز وقتي برنامه هاي ابتر و بدون پيگيري را مي بينند از انگيزه تهي مي شوند.
وي اظهار كرد: وضعيت معيشتي دانشجويان به خصوص دانشجويان تحصيلات تكميلي مناسب نيست همچنين شرايط براي اعضاي هيات علمي جوان نيز خوب نيست و مبالغي كه بنا بود به عنوان وام به آنها داده شود پرداخت نشده است.
وي افزود: از چالشهاي جدي دانشگاههاي بزرگ اعزام دانشجويان به همايشها و فرصتهاي مطالعاتي است كه محدوديت اصلي آنها منابع مالي است.
دكتر كافي گفت: پيش از اين، مطالبه از دانشگاهيان، توليد مقاله بود در حالي كه هم اكنون رويكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جامعه محور بودن است و لازمه اين امر آن است كه مقداري از توان دانشگاه صرف اموري شود كه به ركورد علمي منجر نمي شود و اين خود يك تعارض و چالش ديگر است.
رئيس دانشگاه فردوسي مشهد فرسودگي بدنه كارشناسي دانشگاهها را از چالشهاي ديگر آموزش عالي كشور دانست و افزود: در يك سيستم عادي و معمولي اداري بايد عده اي وارد و تعدادي نيز بازنشسته و خارج شوند اما هم اكنون ورودي كارشناس به دانشگاهها تقريبا صفر شده است در حالي كه نيروهاي كارشناسي روز به روز فرسوده تر و بازنشسته مي شوند.
وي اظهار كرد: دانشگاهها در تمركز زدايي به پيشرفتهاي خوبي دست يافته اند اما هنوز هم وضعيت مطلوب حاصل نشده است به گونه اي كه هنوز يك رئيس دانشگاه حق ندارد براي يك عضو هيات علمي حكم استخدام بزند.
وي روز آمد كردن تجهيزات را معضل ديگر دانشگاههاي بزرگ كشور بر شمرد و افزود: بسياري از مقالاتي كه همكاران دانشگاهي توليد مي كنند به خاطر استفاده از نتايج تجهيزاتي كه روز آمد نيست پذيرفته نمي شود و دولت در اين زمينه عملكرد قابل قبول نداشته است.
رئيس دانشگاه فردوسي مشهد گفت: محدوديت اعتبارات پژوهشي ديگر سازمانها، فعاليتهاي برون سازماني پژوهشي دانشگاهها را نيز محدود و آنها را با چالش مواجه كرده است.
وي ادامه داد: نبود مدل در نظام بودجه ريزي مشكل ديگر دانشگاهها به خصوص دانشگاههاي بزرگ است و وقتي بودجه، سرانه توزيع مي شود چه انتظاري از دانشگاههاي بزرگ است كه كارهاي بزرگ علمي انجام دهند ؟
وي اظهار كرد: هياتهاي امناي دانشگاهها مسئول توسعه و تدوين سياست گزاري توسعه اي دانشگاههاي بزرگ هستند لذا دستگاههاي ديگر نبايد دستورهاي جداگانه براي دانشگاهها صادر كنند و به عبارت ديگر بايد در جهت تقويت جايگاه هياتهاي امناي دانشگاههاي بزرگ كشور تلاش كرد.
كافي افزود: دريافتي برخي اعضاي هياتهاي علمي دانشگاههاي بزرگ كشور مشمول كسر 20 درصد ماليات مي شود كه براي يك عضو هيات علمي بسيار سخت است.
پنجمين نشست رئيسان دانشگاههاي برتر و بزرگ كشور روز پنجشنبه با حضور رئيسان 10دانشگاه و معاون بين الملل وزير علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.
به هنگام سخنراني دكتر سالار آملي معاون بين الملل وزير علوم، تحقيقات و فناوري از خبرنگاران خواسته شد كه جلسه را ترك كنند.
1922 / 6053 /1596