رئيس دانشگاه تهران:جدا سازي دانشگاههاي علوم پزشكي از وزارت علوم اشتباه بود

مشهد- ايرنا-رئيس دانشگاه تهران گفت: جدا سازي دانشگاههاي علوم پزشكي از دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اشتباه بود كه اميد است به روال سابق برگردد.

به گزارش ايرنا دكتر محمود نيلي احمد آبادي روز پنجشنبه در پنجمين اجلاس رئيسان دانشگاههاي برتر و بزرگ كشور در دانشگاه فردوسي مشهد افزود: اين جداسازي به شدت بر روي رتبه بندي دانشگاههاي ايران تاثير داشت و موجب افت رتبه هاي دانشگاههاي ايران شد.
وي گفت: اگر دانشگاههاي علوم پزشكي دوباره به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگردند رتبه بندي دانشگاههاي ايران خيلي بهتر خواهد شد.
او افزود: هم اكنون تا جايي كه من شنيده ام تنها در كوبا اين نظام حاكم است و تقريبا در همه نقاط دنيا رشته علوم پزشكي با ساير رشته ها دانشگاهي يكي است.
احمدآبادي گفت: امروز هم هر رشته جديدي كه مي خواهيم ايجاد كنيم مي بينيم كه با علوم پزشكي مرتبط است چون 'زيست' يك موضوع محوري در توسعه فناوري است.
او افزود : بر اساس رده بندي سازمانهاي مختلف حدود 20 درصد شاخصهاي رتبه بندي در جهان فعاليتهاي بين المللي است و دانشگاه تهران هم اكنون بر اساس رتبه بندي شانگهاي به رتبه 300 رسيده و البته رتبه بندي ها متفاوت است و اگر اطلاعات بيشتري منتقل بشود اين رتبه بندي نيز تغيير مي كند.
رئيس پنجمين اجلاس رئيسان دانشگاههاي برتر و بزرگ كشور گفت : دانش در ذات خود امري بين المللي و دانشگاه نيز نهادي بين المللي است و علم مرز بين المللي نمي شناسد و به همين خاطر است كه با همكاريهاي بين المللي توسعه پيدا كرده و خواهد كرد.
احمد آبادي افزود:در برنامه ششم توسعه ارتقا جايگاه بين المللي دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته و با توجه به جايگاه دانشگاههاي ايران در نشر علم و گفتمان علمي اي كه در دانشگاههاي ايران شكل گرفته توسعه روابط بين المللي بايد بيش از پيش در دستور كار قرار گيرد.
وي گفت : دانشگاههاي كشور بايد استانداردهاي بين المللي را كسب كنند تا بتوانند فعاليت بين المللي كنند و در واقع موضوع بين المللي شدن دانشگاهها موكول به ارتقا همه جانبه دانشگاههاست.
او افزود:با روي كار آمدن دولت روحاني و بعد از برجام روابط حداقل در شكل رفت و آمد، بسيار گسترده شده و جلسه اي كه چندي پيش در مسكو بين 10 دانشگاه بزرگ و برتر ايران و 20 دانشگاه بزرگ روسيه برگزار شد طليعه اي براي گسترش روابط بين الملل دانشگاهها بود.
وي گفت : هم اكنون شرايط علمي بسيار خوب دانشگاههاي ايران موجب شده كه كشورهاي توسعه يافته علاقه مند به توسعه روابط دانشگاهي شان با دانشگاههاي ايران باشند كه يكي از آين كشورها روسيه است.
نيلي افزود: در اجلاس يك روزه روسيه بر روي بررسي تشكيل يك اتحاديه براي دانشگاههاي دو كشور، تبادل استاد، تبادل دانشجو و انجام پروژه هاي مشترك دانشگاهي توافق شد.
وي گفت : با توجه به فرايند همكاريهاي فناورانه بين ايران و روسيه دانشگاهها هم در اين زمينه فعال خواهند شد لذا حالت چند جانبه اي بين دانشگاهها، مراكز صنعتي و دو دولت فراهم مي شود كه بتوانند پروژه هاي بزرگي كه بين دو كشور توافق مي شود را انجام دهند.
نيلي در پاسخ به پرسشي در خصوص روابط دانشگاهي با دانشگاههاي ايالات متحده آمريكا افزود : دانشگاههاي ايران و آمريكا قبلا هم با آمريكائيها به شكل محدود دوره هاي مشترك برگزار كرده اند و هم اكنون توسعه اين دوره هاي مشترك و تبادل دانشجو و استاد هم در دستور كار است و برنامه ويژه تري در اين خصوص وجود ندارد.
رئيس دانشگاه تهران گفت: جذب دانشجوي خارجي، حضور پژوهشگران ايراني در دانشگاههاي خارج از كشور، برگزاري دوره هاي مشترك بين دانشگاههاي ايران و دانشگاههاي معتبر جهان و نيز پروژه هاي مشترك ملي بين دانشگاههاي كشورها بخشي از روابط بين المللي دانشگاهي است.
نيلي افزود : موضوعهاي مشتركي مثل آب، انرژي و محيط زيست مشكلات همه كشورهاست و همه دانشگاههاي كشورها آمادگي لازم دارند كه روي اين موضوعها سرمايه گذاري كنند.
وي گفت : بخشي از هزينه هاي اين پروژه ها با پشتيباني دولتها انجام مي شود همچنين در مورد حضور پژوهشگران ايراني در كشورهاي خارجي بخشي از هزينه ها را بايد از منابع دانشگاهها تامين كرد.
او افزود : اين امكان هست كه بخش ديگري از منابع را از كشورهاي ديگر مثل بورسيه و مبادلات فرهنگي در اختيار قرار دهند و وزارت علوم هم پشتيباني هايي را از دانشجوياني كه براي فرصتهاي مطالعاتي يك ساله به خارج از كشور مي روند انجام مي دهد.
وي گفت : براي جذب دانشجوي خارجي محدوديت خاصي در دانشگاههاي برتر و بزرگ كشور وجود ندارد و هم اكنون دانشجوياني از بيش از 70 كشور دنيا در دانشگاه تهران تحصيل مي كنند.
نيلي افزود:حدود 50 درصد از اين دانشجويان از كشورهاي همسايه و بقيه از كشورهاي ديگر هستند و توسعه اين روابط بستگي دارد به اين كه چه قدر در مبادلات بين المللي بتوانيم بهتر كار كنيم و مسايل پسا تحريم اين روابط را تسهيل كند.
1922/1211