كشف 14 تن آرد يارانه اي خارج از شبكه در مشهد

مشهد - ايرنا - مدير بازرسي و نظارت اصناف خراسان رضوي از كشف 14 تن آرد يارانه اي عرضه شده در خارج از شبكه توسط نانوايي هاي دولتي در مشهد خبر داد.

احسان اصولي روز پنجشنبه به خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: اين ميزان آرد يارانه اي كشف شده دوباره در شبكه توزيع آرد (شركت غله) قرار گرفت.
وي گفت: نانوايي هاي دولتي از سهم آرد يارانه اي خود كه بايد به صورت نان به مردم به مردم عرضه شد، به صورت غيرقانوني به روستاييان مي فروشند.
اصولي بيان كرد: برخي از نانوايي هاي دولتي نيز از آرد يارانه اي خود در شيفت شب نان پخته و براي مصرف صنف طباخي ها از جمله كله پزي ها و كبابي ها عرضه مي كنند در حالي كه اين صنف بايد نان مصرفي خود را از آزادپزها تهيه كند.
وي اظهار كرد : آزادپزها سهمي از آرد يارانه اي ندارند و فقط آنها مي توانند در شيفت شب نان پخته و به صنف طباخي ها ارسال كنند.
مدير بازرسي و نظارت اصناف خراسان رضوي گفت: طرح ويژه نظارتي بر نانوايي هاي مشهد از سوي بازرسان اصناف از 14 تيرماه امسال آغاز شده و تا 30 آبان ماه ادامه داشته كه در اين مدت 9 مورد تخلف از جمله عرضه آرد خارج از شبكه، نصب نكردن نرخ نامه، كم فروشي، گران فروشي، تقلب، نصب نكردن نرخ نامه، رعايت نكردن مسائل بهداشتي، تداخل صنفي و تغيير پخت ثبت شده است.
اصولي اظهار كرد: در اين طرح تعداد دو هزار و 795 مورد بازرسي از نانوايي هاي مشهد انجام گرفته كه منجر به تشكيل 895 مورد پرونده تخلف به ارزش يك ميليارد و 408 ميليون و 843 هزار ريال تشكيل شده و به تعزيرات حكومتي ارسال شده است.
وي گفت: در بازرسي هاي انجام گرفته 83 مورد گران فروشي با جريمه 390 ميليون ريال، 321 مورد كم فروشي با جريمه 492 ميليون و 798 هزار ريال و 148 مورد عرضه خارج از شبكه آرد با جريمه 747 ميليون و 175 هزار ريال ثبت شده است.
وي بيان كرد: در اين بازرسي ها موارد تقلب نظير استفاده از افزودني هاي غيرمجاز مانند جوهرقند، آسپرين و جوش شيرين از نانوايي هاي سطح شهر مشهد كشف شده است كه متخلفان به پرداخت 100 ميليون و 480 هزار ريال جريمه شدند.
مدير بازرسي و نظارت اصناف خراسان رضوي گفت: 280 مورد نصب نكردن نرخ نامه، 221 مورد رعايت نكردن مسائل بهداشتي، 10 مورد تخلف مربوط به تداخل صنفي و 23 مورد تخلف مربوط به تغيير پخت در بازرسي ها از نانوايي هاي مشهد ثبت شده است.
دو هزار و 795 نانوايي اعم از دولتي و آزادپز در مشهد مقدس فعاليت دارند.
7489/1211