اختصاص 10 میلیارد دلار اعتبار برای تامین و انتقال آب شبكه های كشاورزی كشور

ایلام - ایرنا - معاون آب و خاك وزیر جهاد كشاورزی گفت: 10 میلیارد دلار اعتبار به پروژه های تامین و انتقال آب شبكه های اصلی و فرعی كشاورزی مناطق مختلف كشور اختصاص یافته كه این پروژه ها توسط وزات نیرو و جهاد كشاورزی به مدت پنج سال اجرا می شود.

علی مراد اكبری روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در ایلام اظهار كرد: از این میزان اعتبار یك میلیارد و 500 هزار دلار برای تامین آب 550 هزار هكتار از اراضی ایلام و خوزستان و 500 میلیون دلار نیز برای 46 هزار هكتار از اراضی سیستان و بلوچستان از محل صندوق توسعه ملی توسط دولت یازدهم تخصیص یافته است.
وی افزود: همچنین به همت دولت تدبیر و امید سه هزار و 700 میلیارد ریال اعتبار برای حوزه دریاچه اورمیه در استان آذربایجان های غربی و شرقی و كردستان در نظر گرفته شده است.
اكبری ادامه داد: علاوه بر منابع ارزی فوق الذكر 16 هزار میلیارد ریال از اعتبارات ملی در سال جاری به حوزه آب و خاك اختصاص یافته است كه 12 هزار و 170 میلیارد ریال آن به شبكه های تحت فشار و باقی اعتبار نیز به تجهیز و نوسازی شبكه های زه كشی، قناوات و... اختصاص دارد.
معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزی در سفر یك روزه به استان ایلام همچنین از طرح ها و پروژه های حوزه آب و خاك اراضی شهرستان های مهران و دهلران بازدید كرد.
7172/9002