فرمانده سپاه شهرستان دشتي:بسيج امروز درخط مقدم جنگ نرم قرارگرفته است

بوشهر-ايرنا- فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتي بوشهر گفت:بسيج امروز درخط مقدم جنگ نرم وتهاجم فرهنگي غرب واستبكار جهاني قرارگرفته است.

به گزارش ايرنا، سرهنگ پاسدارعلي غضنفري روز پنجشنبه در آئين تجليل ازفرماندهان برتربسيج شهرستان دشتي افزود: امروز مقابله با جنگ نرم بسيار سخت تراز جنگ سخت ونظامي است.
وي گفت: امريكا واستكبار جهاني تمام ايمان ، اعتقاد وباورهاي ديني جوانان ما را هدف قرارداده و براي مبارزه با اين شبيخون فرهنگي نياز به بصيرت ديني، هوشياري وآگاهي همه نيروهاي مخلص، متعهد وارزشي داريم .
غضنفري اضافه كرد: استكبارجهاني بعد از ناكام ماندن درتحريم هاي ظالمانه عليه ايران اسلامي هجمه بسياربزرگي عليه نظام مقدس اسلامي براه انداخته است .
وي تاكيدكرد: اتحاد وهمبستگي همه اقشار مردم ونيروهاي بسيجي وتبعيت از ولي فقيه مي تواند اين توطئه استكبار را خنثي وانان را درسيدن به اهداف شوم شان ناكام كند.
در اين مراسم از فرماندهان پايگاه هاي مقاومت حوزه الغديرشهر خورموج كه درجشنواره مالك اشتر درمرحله شهرستاني، استاني وكشوري حائز رتبه برترشده بودند، تجليل شد.
شهرستان دشتي با 80 هزار نفر جمعيت در80 كيلومتري جنوب بوشهر واقع است .
7206/1656