ظرفيت هاي فرهنگي و گردشگري يك ثروت پايدار است

تبريز- ايرنا - معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كشورگفت: ظرفيت هاي فرهنگي و گردشگري يك ثروت پايدار است.

محمدحسن طالبيان روز پنج شنبه در نشست مشترك با فرماندارهاي منطقه ارسباران براهتمام مديرهاي اجرايي محلي و دولتي براي پيشبرد پرونده ثبت جهاني ارسباران تاكيد شد و ظرفيت هاي گردشگري و فرهنگي به عنوان يك ثروت پايدار و زمينه ساز توسعه پايدار مورد توجه قرارگرفت.
وي با بيان اينكه تصاحب قله هاي فرهنگي جهان همواره از تاكيدهاي مقام معظم رهبري است ، گفت: ثبت جهاني آثار فرهنگي و طبيعي يكي از راه هاي عمل به اين فرمان است.
وي نسبت به جوانب مثبت ، قرارگرفتن در فهرست آثار طبيعي جهاني تاكيد كرد و افزود: به طور حتم تعامل جهاني زندگي مردم منطقه را متحول مي كند.
طالبيان به محدوديت هاي مطرح براي ارسال پرونده به سازمان يونسكو اشاره كرد وافزود: 50 اثر طبيعي از كشور براي ثبت جهاني داوطلب هستند ولي هر سال تنها يك اثر مي تواند ثبت جهاني شود و معاونت ميراث فرهنگي تلاش دارد تا با تعادل بخشي براي ثبت جهاني دركشور بستر را براي ثبت جهاني آثار طبيعي و تاريخي استان ها هموار سازد.
وي تاكيد كرد: براين اساس اجتماعي براي ثبت جهاني و دفاع از آن ضروري است و اگر صداي منطقه براي درخواست جهاني شدن را بشنويم پرونده ارسباران را مي فرستيم.
طالبيان خاطرنشان كرد: اراده جامعه و مردم محلي تاثيرگذار است و در اين صورت تمام اركان دولت با مردم آن منطقه همراه مي شود.
معاون ميراث فرهنگي سازمان اظهاركرد: خوشبختانه 90 درصد پرونده ارسباران آماده است تا به عنوان يك ميراث طبيعي در2017 ثبت جهاني شود ولي همه بايد و نبايدها براي ثبت و حفاظت از جنگل هاي ارسباران مي بايست درقالب يك برنامه مدون 15 تا 20 ساله تهيه شود.
طالبيان با برشمردن ويژگي متمايزكننده جنگل هاي ارسباران براي ثبت فهرست آثارطبيعي جهان گفت: يك نوزدهم تنوع گياهي قاره اروپا و يك چهارم تنوع گياهي كشور فرانسه در ارسباران وجود دارد.
وي دراين نشست مشترك به نواقص و مواردي اضطراري كه مي تواند سبب خدشه به پرونده جنگل هاي ارسباران باشد اشاره كرد و گفت: نياز به هم انديشي دستگاه هاي اجرايي در منطقه براي همسان سازي معماري، رنگ ها و سازه هاي سازگار با طبيعت و محيط زيست درنماهاي بومي و تامين زيرساخت هاي گردشگري هستيم.
فرمانداران شهرستان هاي كليبر، خداآفرين و قائم مقام مديرعامل منطقه آزاد ارس در خداآفرين دراين نشست به ايراد نقطه نظرات خود در خصوص مسائل موجود در منطقه پرداخته و از تمهيدات اتخاذ شده براي رونق گردشگري منطقه ارسباران خبر دادند.
فرماندار كليبر دراين نشست با اشاره با اقدام هاي چند سال اخير مديريت شهري ارسباران براي ارتقا آگاهي مردم براي مشاركت عمومي در حفظ محيط زيست منابع طبيعي از فرهنگ سازي و توجيه جامعه محلي نسبت به آثار مثبت جهاني شدن جنگل هاي ارسباران تاكيد كرد.
فريدون بابايي افزود: در سايه آموزش ها و مشاركت دهي به مردم محلي امسال هيچ آتش سوزي در منطقه گزارش نشده است و حتي حركت خودجوش مردم براي كنترل حريق در مراتع را هم شاهد بوده ايم.
وي خواستار همراهي دولت و اختصاص اعتبارات استاني و ملي براي تامين زير ساخت هاي گردشگري همسو با معيار هاي جهاني شدن، شد.
امينيان فرماندار خداآفرين نيز با تاكيد بر مشاركت حداكثري مردم و مسئولان دولتي شهرستان درتامين شرايط لازم براي جهاني شدن ارسباران گفت: بايد تلاش كنيم تا قبل از بازديد كارشناسان يونسكو اين منطقه به استانداردهاي لازم دست يابد.
/ 1495/3093