دعوت سرمایه گذاران خارجی، از برنامه های پساتحریم بخش معدن است

بوشهر- ایرنا- مدیركل نظارت و بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دعوت از سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن از برنامه های اولویتدار این وزارتخانه در پساتحریم است.

عباسعلی ایروانی روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: این برنامه برای استفاده از دانش فنی روز سرمایه گذاران خارجی است تا دانش فنی را همراه نیروی متخصص به منظور آموزش نیروها وارد كشور كنند.
وی اضافه كرد: حضور سرمایه گذاران می تواند در آینده نه چندان دور باعث رشد و فعالیت بهینه در بخش معدن شود.
ایروانی گفت: اینك 7500 واحد معدنی به همراه واحدهای شن و ماسه كه از طرف دفتر استانداری ها معرفی شده اند، در كشور فعال است.
وی ادامه داد: از این میزان با توجه شرایط كنونی و ركود صنعت ساختمان در كشور نزدیك به 2500 واحد غیرفعالند.
ایروانی بیان كرد: واحدهای نیمه فعال با ظرفیت موجود به دلیل شرایط بازار قادر به انجام فعالیت كامل نیستند و به صورت نیمه فعال كار می كنند.
وی گفت: اگر عامل هایی كه به تعطیلی واحدهای معدنی منجر شده اند برطرف شود، این واحدها دوباره آغاز به كار خواهند كرد.
ایروانی اضافه كرد: صادرات یكی از برنامه های در اولویت بخش معدن وزارت صنعت است كه برای تقویت آن به دنبال برنامه ریزی های متناسب در این بخشیم.
ایروانی افزود: صادرات مستلزم در نظر گرفتن یك سری عامل ها مانند قابل رقابت بودن محصول با كالای همانند خارجی است تا حضورمان با شناسایی بازار مرتبط نتیجه داشته باشد.
وی كاهش قیمت تمام شده در بخش تولید معدنی را یكی از راه حل ها برای صادرات برشمرد و گفت: همچنین باید افزایش بهره وری و ارتقای كیفیت را ایجاد كنیم.
ایروانی اضافه كرد: صادرات كنونی معدنی كشور پوشش دهنده همه تولیدهای این بخش نیست. همچنین بحث توسعه معدن ها و صادرات به فناوری و دانش فنی روز نیازمند است كه باید از طریق ورود سرمایه گذار خارجی به وجود بیاید.
مدیركل نظارت و بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن وتجارت اضافه كرد: در یك مقطع اكتشافات معدن در كشور ضعیف بود ولی بتازگی با تعیین پهنه های بزرگ در حد دو هزار تا سه هزار مترمربع این روند تقویت شده است.
وی تصریح كرد: با این روش ظرفیت های بخش معدن شناسایی و متناسب با میزان نیاز و صادرات فعال خواهد شد.
ایروانی ادامه داد: كشور ما در همسنجی با كشورهای توسعه یافته و پیشرفته در زمینه اكتشاف عمقی ضعیف است ولی در اكتشافات سطحی شرایط خوبی داریم.
وی تاكید كرد نیاز است اكتشاف عمقی ما از یك هزار تا دو هزار متر فراتر رود و برای فعالیت واحدهای غیرفعال برنامه داشته باشیم تا بتوانیم با فعالیت آنها و ایجاد اشتغال مناسب تولید را افزایش دهیم و ثروت برای كشور ایجاد كنیم.ك/3
7210/6043/1961

سرخط اخبار اقتصاد