گالوپ: اكثریت مردم ایران برجام را یك موفقیت بزرگ می دانند/مذاكره كنندگان ایرانی مهارت داشتند

نیویورك - ایرنا - نتایج نظر سنجی اخیر موسسه پژوهشی گالوپ نشان می دهد كه 68 درصد از مردم ایران توافق هسته ای با قدرت های جهان را یك دستاورد بزرگ می دانند و معتقدند كه مذاكره كنندگان ایرانی دراین گفت وگو ها مهارت و قابلیت برجسته ای از خود نشان دادند.

به گزارش ایرنا، موسسه پژوهشی گالوپ ضمن انتشار آخرین نظر سنجی های این موسسه نوشته است: بیش از دو سوم مردم ایران تلاش تیم مذاكره كننده ایرانی در گفت وگو های هسته ای حمایت كرده و برجام را یك دستاورد بزرگ و توافقی خوب برای ایران می دانند.
گالوپ نوشته است درحالی كه 66 درصد از شركت كنندگان در این نظر سنجی معتقدند كه این توافق موجب بهبود وضعیت اقتصادی كشور خواهد شد فقط 19 درصد با چنین نظری مخالفت كرده اند.
نتایج نظر سنجی مذكور همچنین نشان داده است كه شمار زیادی از مردم ایران (56 درصد) گفته اند كه حصول این توافقنامه زمینه بهبود روابط ایران با كشور های غربی را فراهم كرده و 51 درصد ابراز امیدواری كرده اند كه توافق مذكور به بهبود روابط ایران و آمریكا بیانجامد.
موسسه گالوپ به این نكته نیز اشاره كرده است كه هنوز شمار كسانی كه درایران از واشنگتن و رهبری سیاسی آمریكا حمایت می كنند بسیار ناچیز است و فقط 19 درصد از مردم ایران در مورد گردانندگان كاخ سفید نظر مثبتی ارائه داده اند.
شبد ** 4-541 ** 1095