موسسه پیو: فقط 19 درصد از آمریكایی ها به دولتشان اعتماد دارند

نیویورك-ایرنا-تازه ترین نظر سنجی موسسه تحقیقاتی پیو نشان می دهد كه فقط 19 درصد از مردم آمریكا به دولت كشورشان و كارامدی آن اعتماد دارند.

موسسه پژوهشی پیو با انتشار نتایج آخرین نظر سنجی های خود نوشته است درحالی كه كمتر از یك سال به انتخابات ریاست جمهوری مانده میزان بی اعتمادی مردم این كشور نسبت به دولت، رهبران سیاسی و سیاست های آمریكایی هر روز بیشتر می شود.
بر اساس این نظر سنجی فقط 19 درصد از آمریكایی ها گفته اند كه همیشه و یا در برخی اوقات به دولت و گردانندگان واشنگتن اعتماد دارند و 55 در صد گفته اند كه یك فرد عادی آمریكایی بیش از رهبران سیاسی این كشور قادر به حل مشكلات آن ها است.
موسسه مذكور در گزارش این نظر سنجی اشاره كرده است كه دلایل ناخرسندی در میان اقشار مختلف این كشور متفاوت است و در حالی كه گروهی از مردم نحوه برخورد دولت با مسائلی از قبیل تروریسم و سیاست خارجی را دلیل ناخرسندی و عدم اعتماد خود ذكر كرده اند، گروهی دیگر سیاست های دولت آمریكا در برخورد با مسائل و مشكلاتی همچون آموزش و پرورش و محیط زیست را مورد انتقاد قرار داده اند.
نتایج نشر سنجی نشان می دهد كه تقریبا تمام اقشار، بی اعتماد به دولت در انتقاد از سیاست های واشنگتن در برخورد با مسئله مهاجرت و فقر در این كشور اشتراك نظر دارند.
از طرفی 80 در صد از جمهوریخواهان و 31 درصد از دموكرات های آمریكایی خواهان كاهش قدرت و محدودتر شدن دامنه دخالت های دولت در امور روز مره زندگی خود شده اند.
درهمین حال 85 درصد از جمهوریخواهان و 80 درصد از دموكرات های شركت كننده در این نظر سنجی گفته اندكه مسئولیت اصلاح قوانین مهاجرتی در این كشور مستقیما به عهده دولت است.
83 در صد از اقشار مخالف آمریكا تامین خدمات بهداشتی را وظیفه مهم و اصلی دولت دانسته و از سیاست های فعلی دولت آمریكا در رابطه با مسئله بهداشت ودر مان در این كشور انتقاد كرده اند.
موسسه پیو این نظر سنجی را در فاصله روز های 25 اوت تا 5 اكتبر امسال و در میان 6 هزار نفر از افراد بالغ در 50 ایالت این كشور انجام داده است.
شبك **اروپام-4-541 **1917