عضو شوراي شهر: شهرري تنها با مديريت شهري پايتخت جايگاه تاريخي خود را باز خواهد يافت

شهرري ـ ايرنا ـ عضو شوراي اسلامي شهر تهران و ري با اشاره بحث هاي طرح شده سال هاي اخير در خصوص جدايي شهرري از پايتخت گفت: شهرري در شرايط فعلي تنها با مديريت شهرداري تهران جايگاه شايسته تاريخي خود را باز خواهد يافت.

به گزارش خبرنگار ايرنا، ولي الله شجاع پوريان شامگاه دوشنبه در جمع شوراي هماهنگي تشكل ها و فعالان خط امام (ره) شهرستان ري گفت: شهرداري تهران در حال حاضر نگاهي فراتر از يك منطقه شهري به شهرري دارد.
وي در ادامه با اشاره به بودجه سنواتي بيش از 17 هزار ميليارد توماني پايتخت، به طرفداران جدايي شهرري از مديريت شهري پايتخت پيشنهاد داد، قبل از هرچيز بودجه فرمانداري هاي برخي از مناطق اطراف پايتخت همچون شهرستان ورامين و شهريار و همچنين ميزان درآمد شهرداري اين مناطق را در مقايسه با ميزان اعتبارات شهري ري بررسي و ارزيابي كنند.
به گفته اين عضو شوراي شهر تهران، مقايسه ارقام و توجه به توان بالاي مالي شهرداري تهران حاكي از اين است كه حداقل در حال حاضر به نفع ري است كه تا هنگام رفع تمام كاستي هاي جدي و عقب ماندگي هاي تاريخي تحت مديريت شهر تهران اداره شود.
وي در عين حال اظهار كرد: اگر مردم، انجمن ها و مسوولان شهرستان ري بتوانند استدلال كنند كه جدايي از تهران به نفع شهرري است، اين مساله در شوراي شهر تهران قابل بررسي است.
شجاع پوريان همچنين با اشاره به ساخت زندان و انتقال بيش از 15 هزار زنداني تهران به شهرري و تاكيد براينكه اين مساله قابل پيگيري است، گفت: اگر مسوولان محلي و همچنين مجموعه هاي فرهنگي شهرري مطالبه جدي در اين خصوص داشته باشند اين موضوع نيز در شورا قابل طرح است.
وي همچنين با اشاره به برخي صحبت ها در خصوص غيربومي بودن برخي از شهرداران مناطق از جمله شهردار منطقه 20 با بيان اينكه، شهردار فعلي شهرري كمتر از شهردار بومي زحمت نمي كشد گفت: رايزني در خصوص انتصابات شهرداران مناطق تنها برعهده دكتر قاليباف است.
شجاع پوريان افزود: معمولا شهردار تهران از هيچ يك از اعضاء اصلاح طلب و حتي اصولگراي شوراي اسلامي شهر تهران براي انتصاب شهرداران مناطق مختلف پايتخت حرف شنوي ندارد.
وي همچنين در ادامه با اشاره به تصميم مجلس شوراي اسلامي در خصوص كاهش اعضاء شوراي اسلامي شهرها گفت: در دوره چهارم شوراها روند افزايشي داشته اند و تهران نيز از 15 نفر به 31 نفر افزايش يافته اند كه اين امر ايجاد يك فضاي كاري جديد در شوراهاي اسلامي شهرها از جمله پايتخت را در خدمات رساني بهتر به مردم به دنبال داشت ضمن اينكه تعداد كميسيون شورا نيز از 3 به 6 كميسيون افزايش يافته است.
شجاع پوريان با تاكيد بر اينكه، تصويب كاهش تعداد اعضاء شوراي اسلامي شهرها از سوي مجلس شوراي اسلامي اقدامي شتابزده، غيركارشناسي و كاملا سياسي بوده است، استدلال هاي نمايندگان را در اين خصوص از جمله اينكه با افزايش تعداد اعضاء شوراها اختلافات آنها نيز زياد مي شود بسيار ناپخته خواند.
وي با بيان اينكه، تعداد بيشتر اعضاء شوراي اسلامي شهر به معناي افزايش دعوا نيست، اظهاركرد: شورا محل شور و رايزني است و اگر افراد با سليقه ها و تفكرهاي بيشتري جمع شوند به طور حتم مي توانند كمك بيشتري در رفع مشكلات شهر داشته باشند.
اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران افزود: ابر شهر بي قواره تهران آنقدر حاشيه پيدا كرده است كه اگر اين 30 نفر بخواهند تنها يكبار در نقاط مختلف پايتخت حضور پيدا كنند ممكن است در يك فرصت چهارساله امكانپذير نباشد.
شجاع پوريان در ادامه بي اعتنايي نمايندگان به تجربيات ساير كشورهاي موفق دنيا در تصويب قوانين را جالب خواند و افزود: امروز در دنيا تعداد اعضاء در انجمن ها و پارلمان هاي شهري به بيش از 100 نفر نيز مي رسد.
وي همچنين در بخش ديگري، جلوگيري از هرگونه فساد مالي و تحقق آن در كليه سطوح اجرايي و مديريت كشور و نظام را مورد تاكيد قرارداد و با اشاره به پيشنهادات اغوا كننده اي كه ممكن است روزانه از سوي برخي افراد به اعضاء شوراي اسلامي شهر تهران شود، بار ديگر از قوه قضائيه خواست تا اعضاي شوراهاي اسلامي نيز مانند مسوولين تراز اول نظام، ملزم به ارائه ليست اموال و دارايي ها قبل و پس از مسووليت شوند.
1836 / 6139