مغرب بزرگترين نيروگاه پيشرفته خورشيدي را ماه آينده راه اندازي مي كند

تهران- ايرنا- كشور مغرب قرار است ماه آينده با راه اندازي بزرگ ترين نيروگاه خورشيدي مبتني بر فن آوري تمركز نيروي خورشيد در جهان، برق مورد نياز يك ميليون خانه را با استفاده از نور خورشيد تامين كند.

به نوشته روزنامه 'ديلي ميل' انگليس، اين نيروگاه از فن آوري پيشرفته موسوم به تمركز نيروي خورشيد برخوردار است كه نور خورشيد را براي ذوب نمك و توليد نيرو براي چرخاندن توربين ها مهار مي كند.
اين نيروگاه قادر به تامين برق درهمه ساعات شبانه روز است.
ساخت اين نيروگاه كه 'نور1' نام دارد، در راستاي راهبرد مغرب براي توليد 42 درصد انرژي مورد نياز كشور از منابع تجديدپذير است.
اين نيروگاه پس از تكميل و راه اندازي، بزرگ ترين نيروگاه خورشيدي مبتني بر فن آوري تمركز نيروي خورشيد در جهان خواهد بود.
مغرب درحال حاضر بيشتر برق مورد نياز خود را از اسپانيا وارد مي كند و 98 درصد برق خود را از سوخت هاي فسيلي تامين مي كند. اين كشور اميد دارد كه نيروي باد، انرژي برق آبي و خورشيد را جايگزين سوخت فسيلي كند.
وزير محيط زيست مغرب در اين رابطه گفت: ما به اين نتيجه رسيديم كه تغييرات آب و هوايي فرصتي براي كشور ماست.
بر اساس اين گزارش، گرچه فن آوري استفاده در اين نيروگاه، هزينه برتر از شيوه مرسوم توليد انرژي مبتني بر خورشيد است اما، با توجه به اينكه اين فن آوري قادر به توليد و حفظ انرژي به مدتي بسيار طولاني تر است، به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است.
دولت مغرب اعلام كرد كه نيروگاه هاي نور2 و 3 نيز در سال 2017 راه اندازي خواهد شد.
راه اندازي اين نيروگاه ها اين امكان را براي مغرب فراهم مي كند تا از يك كشور وارد كننده به فروشنده برق تبديل شود.
شبك** 1088 ** 1064