تهران - ايرنا - ديده بان سلاح هاي شيميايي سازمان ملل روز دوشنبه از تداوم استفاده از سلاح هاي شيميايي در سوريه ابراز نگراني شديد كرد و خواستار پاسخگو بودن مسببان چنين حملاتي شد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از لاهه ، سازمان منع سلاح هاي شيميايي بر ' محكوميت استفاده از سلاح هاي شيميايي توسط هركس و تحت هربهانه اي از جانب خود به شديدترين نحو ممكن صحه گذاشت . '
اين موضع سازمان پس از نشستي براي بررسي يافته هاي سه هيات كارشناسي در مورد كاربرد سلاحهاي شيميايي در سوريه صورت گرفت .
شبك ** 1403 **1917