قانون مالیات بر خانه های مسكونی خالی از ابتدای 95 آغاز می شود

تهران- ایرنا- قائم مقام سازمان امور مالیاتی كشوربا بیان اینكه قانون مالیات برخانه های مسكونی خالی ازابتدای سال 95 اجرایی می‌شود، گفت: به مالكان این واحدها از سال اول فرصت داده می شود كه واحدهای خود را اجاره دهند درغیر این صورت از سال دوم مشمول جرایم ناشی از خالی ماندن واحدهای مسكونی می شوند.

به گزارش از رسانه مالیاتی ایران، محمد قاسم پناهی، افزود: مالیات بر خانه‌های مسكونی خالی راهكاری برای جلوگیری از خالی نگاه‌داشتن منازل مسكونی و افزایش عرضه مسكن است.
وی با بیان اینكه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم قانون‌گذار مقرراتی برای مقابله خالی نگه داشتن واحدهای مسكونی تصویب‌كرده است، افزود: كمبود عرضه مسكن و خالی نگه‌داشتن منازل مسكونی همواره یكی از معضلات جامعه بوده‌ به همین سبب قانون‌گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشكل و افزایش عرضه مسكن بهره برده ‌است.
پناهی تصریح كرد: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اگر چنانچه واحدهای مسكونی خالی در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزار نفر، اجاره داده‌ نشوند مشمول مالیات هستند؛ بدین صورت كه در سال دوم معادل یك دوم مالیات اجاره ملك، در سال سوم معادل مالیات اجاره ملك و درسال سوم معادل1.5 برابر مالیات اجاره ملك مشمول می‌شوند.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی كشور با اشاره به معافیت‌های مالیاتی در این بخش، افزود: قانون‌گذار به منظور جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بها به بهانه مالیات درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحیا واحدهای مسكونی در تهران تا 150 مترمربع و در شهرستان‌ها تا 200 متر مربع را از مالیات بر درآمد اجاره معاف كرده‌است.
وی اظهارداشت: وزارت راه و شهرسازی موظف شده است حداكثر 6 ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، «سامانه ملی املاك و اسكان كشور» را ایجاد و آن را به گونه‌ای طراحی كند كه در هر زمان، امكان شناسایی بر خط مالكان و ساكنان یا كاربران واحدهای مسكونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگری نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وكالتی در سراسر كشور وجود داشته باشد.
اقتصام(1) 9141 ** 2023