اعضاي شوراي شهر ايلام از پاسخ هاي شهردار قانع نشدند

ايلام - ايرنا - رئيس شوراي اسلامي شهر ايلام گفت: اكثريت اعضاي شورا از پاسخ هاي شهردار به سوالات مطرح شده قانع نشدند.

حجت اله حسن زاده شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: چندي پيش اعضاي شورا هشت سوال از يزدان قباديان شهردار ايلام مطرح شد و براساس قانون 10 روز براي پاسخگويي شهردار زمان تعيين شد.
وي با اشاره به برگزاري جلسه امروز شورا با شهردار بمنظور پاسخگويي به سوالات مطرح شده، افزود: پاسخ هاي شهردار نتوانست اعضا را متقاعد كند بنابراين احتمال استيضاح شهردار وجود دارد.
حسن زاده تاكيد كرد: در اين جلسه هفت نفر از مجموع 11 عضو شورا از پاسخ هاي شهردار قانع نشدند بنابراين بر اساس قانون رئيس شورا تا 10 روز براي برگزاري نشست استيضاح فرصت دارد.
وي يادآور شد: در نشست استيضاح، از اعضاي شورا در خصوص ادامه فعاليت شهردار راي گيري به عمل مي آيد و در صورتي كه هشت نفر از اعضا به استيضاح راي دهند، شهردار بركنار خواهد شد.
يزدان قباديان اواسط اسفند سال گذشته با كسب 9 راي اعضاي شوراي اسلامي شهر به عنوان شهردار ايلام انتخاب شد، او قبل از اين انتصاب، عضو شوراي اسلامي شهر ايلام بود.
6032/9002