تاكنون برای 23 هزار نفر حساب پس انداز صندوق مسكن یكم در كشور افتتاح شده است

تهران - ایرنا - مدیر عامل بانك مسكن با بیان اینكه تاكنون برای 23 هزار نفر حساب صندوق پس انداز مسكن یكم در سراسر كشور افتتاح شده است، گفت: در مجموع 2 هزار و 400 میلیارد ریال در این حساب ها در شعب بانك مسكن سپرده گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا محمد هاشم بت شكن روز دوشنبه در حاشیه پانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسكن در ایران در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسكن جوانان، افزود: سقف تسهیلات صندوق پس انداز جوانان از 70 به 80 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی یادآور شد: این تسهیلات به تمام حساب های پس انداز مسكن جوانان تعلق می گیرد و همه سپرده گذاران در این حساب ها می توانند برای خرید خانه از این تسهیلات با سود حدود 14 درصدی استفاده كنند.
بت شكن با اشاره به ماهیت تعهدآور برخی از حساب های سپرده گذاران در بانك مسكن یادآورشد: بیشتر حساب های بانك مسكن ماهیت تعهدی دارند و این بانك پس از یك دوره مشخص موظف است تسهیلات خود را در اختیار سپرده گذاران قرار دهد.
وی گفت: هم اكنون ذخیره قانونی این حساب ها در نزد بانك مركزی 10 درصد است كه امكان دارد تنظیم تامین جریان نقدی این حساب ها را با مشكلاتی زیادی مواجه كند.
مدیرعامل بانك مسكن تاكید كرد: برای حل این مشكل، این بانك پیشنهادی را به بانك مركزی ارائه داده است تا همه حساب هایی كه ماهیت تعهدی دارند سپرده های قانونی آنها دو درصد شود؛ قرار است با توجه به موافقت اولیه بانك مركزی، این درخواست در جلسه روز سه شنبه این هفته و یا هفته آینده شورای پول و اعتبار مطرح شود.
اقتصام ** 1108 ** 9314 ** 2023