كاهش 35 درصدي مصرف آب با اجراي طرح كشاورزي پايدار در حوضه درياچه اروميه

مهاباد- ايرنا- مدير طرح ملي حفاظت از تالابهاي ايران گفت: با اجراي طرح 'همكاري در احياي درياچه اروميه از طريق مشاركت جوامع محلي در استقرار كشاورزي پايدار و حفاظت از تنوع زيستي' از مصرف آب در بخش كشاورزي در حوضه اين درياچه به ميزان 35 درصد كاسته شده است.

محسن سليماني عصر روز دوشنبه در حاشيه نشست مسوولان سازمان جهاد كشاورزي و ادارات كل محيط زيست آذربايجان غربي و شرقي كه در تالاب بين المللي كاني برازان مهاباد برگزار شد، در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: در اجراي فاز نخست اين طرح كه در وسعت 30 هزار هكتار از حوضه اين درياچه با موفقيت به اجرا گذاشته شد، نتايج خوبي در بحث صرفه جويي در مصرف آب در بخش كشاورزي به دست آمد.
وي بيان كرد: اين طرح كه از طريق مشاركت جوامع محلي در قالب همكاري دولت ژاپن و جمهوري اسلامي ايران از سال گذشته آغاز شده است در فاز نخست در 41 روستا واقع در حوضه آبريز درياچه اروميه در استان هاي آذربايجان شرقي و غربي با معرفي شيوه هاي كشاورزي پايدار به اين روستاها با موفقيت به اجرا درآمد.
سليماني اضافه كرد: اجراي اين طرح منتج به كاهش مصرف آب در سطح مزرعه، كاهش استفاده از نهاده هاي كشاورزي، حفظ و يا افزايش درآمد كشاورزان در واحد سطح، حمايت از تنوع زيستي درياچه اروميه و تالاب هاي اقماري و اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي در مورد نقش ذينفعان مختلف در احياي اين درياچه شد.
وي گفت: فاز دوم اجراي برنامه استقرار كشاورزي پايدار با راهبرد IPMC هم اكنون در 75 روستا آغاز شده كه در اين راستا توافق نامه همكاري با سازمان جهاد كشاورزي به انجام رسيده و سايت هاي پروژه در كميته راهبري استان هاي آذربايجان غربي و شرقي مشخص و با شركت هاي اجرايي محلي نيز عقد قرارداد انجام شده است.
سليماني برگزاري كارگاه هاي آموزشي تسهيل گري و مستندسازي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي فني و مديريت آب در مزرعه و خاك ورزي حفاظتي در استان هاي آذربايجان غربي و شرقي را در سال جاري در همين راستا عنوان كرد.
وي ادامه روند اجرايي پروژه كشاورزي پايدار در 41 روستاي فاز اول و 34 روستاي جديد در فاز دوم را از جمله اقدامات اجرايي پيش بيني شده در اين طرح عنوان كرد.
وي ادامه داد: در قالب اين طرح اجراي تكنيك ها و فنون كشتورزي پايدار براي باغات و تكميل يك فصل زراعي كامل با پوشش كشت پاييزه و بهاره، اجراي پروژه هاي مكمل كشاورزي پايدار شامل معيشت جايگزين، بسيج اجتماعي با ايجاد كمپين و اطلاع رساني پيامكي در جهت حساس سازي و اطلاع رساني عمومي به منظور جلب مشاركت حداكثري در فرآيند احياي درياچه اروميه و تالاب هاي اقماري و پيگيري فرآيند اجراي پروژه در فاز نخست انحام مي شود.
مدير طرح ملي حفاظت از تالابهاي ايران با بيان اينكه براي احياي درياچه اروميه نيازمند يك تلاش همگاني هستيم و تنها طرح كشاورزي پايدار جوابگو نخواهد بود، اظهار كرد: تا زماني كه فضاي مناسب براي همكاري جوامع محلي فراهم نشود و مردم طرح احياي درياچه اروميه را متعلق به خود ندانند، امكان اينكه دولت به تنهايي بتواند اين طرح را به اجرا گذارد، ميسر نخواهد شد.
سليماني گفت: يكي از علل مهم خشك شدن و كاهش آب درياچه اروميه در گذر زمان عدم حضور موثر و مشاركت مردم محلي در تصميم سازي، تصميم گيري و بهره برداري ها بوده است.
وي اضافه كرد: توسعه ناپايدار هم مساله اي مضر براي درياچه اروميه است كه زنگ خطر آن توسط كارشناسان داخلي و خارجي در 15 سال قبل نواخته شد.
به گزارش ايرنا، كشاورزي پايدار با راهبرد IPCM روشي است كه هم اكنون در روستاهاي استان هاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي در حال اجراست.
اين كشاورزي نوعي از كشت و زراعت است كه مشاركت مردمي را در كاهش ميزان مصرف آب و افزايش راندمان توليد در واحد سطح در حوضه آبريز درياچه اروميه مد نظر قرار مي دهد.
اين طرح با مشاركت 15 هزار كشاورز و 300 كارشناس غيردولتي در دو استان آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي و با همكاري ايران و ژاپن و نيز UNDP (برنامه عمران سازمان ملل متحد) انجام مي شود.
از كل مساحت 5700 كيلومتري سطح آبي درياچه اروميه كه روند خشك شدن آن از 18 سال گذشته آغاز شده، هم اكنون فقط 750 كيلومتر باقيمانده است.ك3
شبك **6185/1905 **1917