كساني كه قوانين را برنمي تابند بايد با قاطعيت با آنان برخورد شود

قم-ايرنا- فرمانده انتظامي قم گفت: عده اي هدايتشان با موعظه و با دريافت علم است و برخي ها كه ديگر قوانين را برنمي تابند بايد با قاطعيت و درايت با آنان برخورد شود.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه خبري پليس، سردار كاظم مجتبايي روز دوشنبه در ديدار با آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني از مراجع تقليد، با تاكيد بر اينكه در جامعه كساني كه منحرف مي شوند بايد برگردند و در مسير واقعي قرار بگيرند، اظهار كرد: اينها هيچ قانوني را برنمي تابند و به طور حتم بايد يك مجموعه اي مثل پليس وجود داشته باشد كه آنان را در مسير درست قرار دهد.
وي در بخش ديگر سخنان خود، ضمن قدرداني از حمايت هاي اين مرجع تقليد از مجموعه نيروي انتظامي و پليس قم، رسيدن به كمال و فطرت اصلي را جز خواسته انسان ها برشمرد.
وي اضافه كرد:عده اي با توجه به دريافت پيام قرآن كريم، پيامبران عظيم الشان(ع) و در ادامه ائمه اطهار(ع) و فقيهان دين راه را پيدا مي كنند و به كمال واقعي نزديك مي شوند هر چند رسيدن به كمال مطلق سخت و اين راه سنگين و طولاني است.
مجتبايي با بيان اينكه برخي ها متاسفانه بدون توجه به دستورات دين، قرآن كريم و ائمه اطهار(ع) راه را گم كرده اند و مسير انحرافي را طي مي كنند، افزود: راه يافتگان واقعي كساني هستند كه به كمال مي رسند و در جامعه دنبال عزت هستند ولي كساني كه راه را اشتباه انتخاب مي كنند و توجهي به دستورات دين ندارند طبيعي است كه منحرف مي شوند. ك/1
7406/ 6133/