باب مدرسه روستایی در جوزستان چهارمحال و بختیاری گشوده شد

شهركرد-ایرنا- دانش آموزان همه حاضر بودند،با لباس هایی كه انگار مادران ایل، آنها را تار به تار ،پود به پود نقاشی كرده بودند.

مادران ایل اسفند دود كرده بودند، پدران گوسفند قربانی كردند و دانش آموزان صلوات می فرستاند،شعار سردار بختیاری سر می دادند و از خوشحالی،سطر به سطر كتاب فارسی دوم را حفظ كرده بودند.
سرودی خواندند آنچنان كه ملودی آن را قرن ها از حنجره ایل شنیده بودند، سرود سرداران،سرود سرقاومتی و سرودی كه آینده روشنی را به دانش آموزان هدیه می داد.
در دومین روز از آذرماه سال 94 مدرسه روستایی بركت در منطقه مشایخ شهرستان كیار از سوی بنیاد بركت بهره برداری شد تا این مدرسه روزگاری برای فرزندان این سرزمین،مكانی برای دانش اندوزی باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:مدرسه ' آموزشگاه بركت ' در شهرستان كیار از سوی بنیاد بركت و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی احداث شده است.
قاسم سلیمانی دشتكی در ایین بهره برداری از این طرح افزود:این مدرسه در زمینی به مساحت 360 متر مربع با 800 متر محوطه‌سازی احداث شده است و اكنون در این مدرسه 72 دانش آموز مشغول تحصیل شده اند.
به گفته وی،17مدرسه در این استان با همكاری بنیاد بركت در دست ساخت است كه تعدادی از این مدارس تاكنون بهره برداری شده است.
به گزارش ایرنا،در آیین بهره برداری از این طرح رییس ستاد اجرایی فرمان امام راحل،مدیرعامل بنیاد بركت و جمعی از مسوولان استانی حضور داشتند.
روستای جوزستان از توابع شهرستان كیار در 70كیلومتری مركز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
اكنون بیش از 182هزار و 741دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در چهارمحال وبختیاری مشغول تحصیل هستند.
همزمان با سفر رییس ستاد اجرایی فرمان امام راحل و مدیرعامل بنیاد بركت طرحهای عمرانی حوزه علمیه 'تلورد' در شهرستان كوهرنگ، پل روستایی در منطقه 'سررك'، دو ایلراه عشایری 'تلخدان - سه جو' و 'ایلراه جیرون - لم لمی' بهره برداری شد و مشاركت در بهره برداری و سرمایه گذاری در طرحهای صنعتی پلمیر سپاهان،نشاسته سپیدان زرین و شهد زاگرس جهان بین،از سوی این بنیاد انجام شد.
2097