تجربه كشاورزان و تحقیقات محققان تلفیق و مستند خواهد شد

شاهرود - ایرنا - مشاور معاون وزیر جهاد كشاورزی گفت: تجربه كشاورزان و تحقیقات محققان در حوزه كشاورزی تلفیق و مستند شده و در اختیار بهره برداران قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار ایرنا دكتر مصطفی آقایان عصرروز دوشنبه در آیین معرفی و تودیع روسای قدیم و جدید مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) افزود: نتیجه این تلفیق در تولید و افزایش محصولات كشاورزی مثبت و گام موثری در بهبود اقتصاد كشاورزی به شمار می رود.
وی ادامه داد: پهنه بندی عرصه تولید برای كارشناسان جهاد كشاورزی انجام خواهد شد كه در هر استان با مدیریت دانش و با تكیه بر IT در روستاها به افزایش تولید در واحد سطح و كاهش خطر پذیری گام برداشته شود.
وی تجهیر و به روز رسانی امكانات تحقیقاتی و پژوهشی مراكز تحقیقات را یكی از اولویت ها در این سازمان برای دست یابی به نتایج موثر و مثبت در حوزه تولیدات كشاورزی دانست.
مدیر كل دفتر نظارت و ارزیابی سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی گفت: باید از آموزش مقطعی كه كار واحد های دانشگاهی است فاصله گرفت و به سمت آموزش بهره برداران حركت كرد.
آقایان تاكید كرد: در بخش ترویج هم با هدایت نظام آموزشی نوین ترویج به سمت استفاده از ظرفیت و توان تحقیقی و پژوهشی دانشگاهی رفته واز تجربه كشاورزان هم باید استفاده كرد.
وی به ارتباط و تعامل بیشتر درون و برون بخشی برای ثمردهی بهتر آموزش و تحقیقات تاكید كرد و كاستی و نقصان در این حوزه را باعث لطمه شدید به تحقیق و پژوهش عنوان كرد.
وی با اشاره به اینكه در مراكز استان ها هچگونه طرح غیر علمی و غیر كاربردی نباید انجام شود، تصریح كرد: تحقیق و پژوهش باید برای كاهش مشكلات و دغدغه كشاورزان برای افزایش تولید و كاهش خسارات در استان ها انجام شود.
وی افزود: طرح تحقیقی كه به نتیجه برسد می تواند درآمد زا هم باشد و كشاورزان هم برای خرید آن حاضر به پرداخت هزینه هستند.
وی با اشاره به پیشینه زیاد تحقیقات كشاورزی و دامی در ایران و با بیان اینكه سال 1297موسسه تحقیقات شیلات دركشور تاسیس شد و به دنبال آن موسسه های مختلف علمی در عرصه تحقیق و پژوهش بنا نهاده شد ، عنوان كرد: اطلاع رسانی عمومی در تحقیقات كشاورزی برای ارائه آخرین یافته ها باید افزایش یابد.
آقایان ادامه داد: در حفاظت از منابع ژنتیكی و گونه های در حال انقراض و همچنین در زمینه واكسن انسانی و دامی ، بذر و تولید اقدامات بسیار زیادی انجام شده است.
رییس سازمان جهاد كشاورزی استان سمنان هم در این آیین گفت: شرق استان سمنان قطب كشاورزی این استان محسوب شده و مركز تحقیقات استان سمنان در شاهرود ظرفیت خوبی برای توسعه و پیشرفت كشاورزی است.
سید حسن میرعماد افزود: با توجه به افت سطح آبهای زیر زمینی در دشتهای استان سمنان تغییر الگوی گشت و تحقیق در این حوزه نقش به سزایی در تولید دارد.
وی ادامه داد: افزایش تولید در واحد سطح و درآمد زایی بیشتر برای كشاورزان باید مد نظر باشد چراكه با وضعیت موجود نمی توان افزایش سطح زیر كشت را دنبال كرد.
وی تصریح كرد: استفاده از آبهای شور در مناطق جنوبی استان سمنان ظرفیت خوبی برای بهره برداری از مناطق كویری در استان و كشور به شمار می رود.
وی تاكید كرد : در حوزه مبارزه زیستی با آفات هنوز هم جای تحقیقات گسترده تر در استان سمنان برای كاهش دغدغه كشاورزان وجود دارد.
میر عماد گفت: باید به این مركز تحقیقاتی در استان سمنان توجه ویژه شود و نتیجه حاصل از تحقیقات را در اختیار بهره برداران قرار داد.
وی افزایش ابزار كار را یكی از مهمترین بخش های موثر در پیشبرد سریع اهداف تحقیقاتی در این مركز برشمرد .
رییس سابق مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) در این مراسم گفت:اهمیت آب در استان سمنان نسبت به خیلی از استان های كشور بیشتر است.
دكتر علیرضا توكلی افزود: وضعیت مصرف آب در بخش كشاورزی در استان سمنان نسبت به خیلی از كشورها ی دنیا اسفناك است.
وی ادامه داد : این مركز تحقیقاتی كاركرد استانی دارد و استقلال آن در كنار تامین منابع تحقیاتی نیز باید حفظ شودتا محققان و پژوهشگران جدی تر وارد عمل شوند.
وی استفاده از شیوه های نوین آبیاری تحت فشار در این مركز تحقیقاتی و مراكز و ایستگاه های تحت پوشش را امری حیاتی برای طر ح های تحقیقاتی و حفاظت منابع آب ذكر كرد.
وی تاكید كرد: تعداد 27 نفر نیروی انسانی در این مركز مشغول فعالیت هستند كه با پیگیری های ویژه 85 درصد آنها به نیرو های پیمانی تغییر وضعیت داده شدند و وضعیت معیشتی آنان بهبود یافته است.
توكلی، تهیه بسته بهره وری آب را در استان سمنان یك امر ضروری خواند كه می تواند مبنای مسایل باغی و زراعی استان سمنان قرار گیرد.
معاون استاندار سمنان هم در این آیین گفت: در شهرستان شاهرود اقدامات بسیار خوبی در عرصه های مختلف انجام شده و توانمندی های بسیاری هم در عرصه كشاورزی شرق استان سمنان وجود دارد.
سید محمد رضا هاشمی افزود: امسال 350 تن انگور تولید شده در شهرستان شاهرود به پاكستان صادر شده است و زرد آلوی بسطام با نام این شهر به كشور مالزی صادر شده است.
فرماندار شاهرودبا اشاره به اینكه زمین مناسب ،كشاورزان ماهر وظرفیت های تحقیقات كشاورزی در این خطه وجود دارد، افزود: باید از كشاورزی سنتی در این منطقه به سرعت جدا شده و به سمت كشاورزی نوین گام برداشته شود.
هاشمی ادامه داد:وجود 35 هزار نفر دانشجو در شهرستان شاهرود و بیش از 10 نفر دكترای تخصصی كشاورزی در بسطام باید به در آمد زایی بیشتر كشاورزان و كاهش دغدغه آنان منجر شود.
وی تاكید كرد: مركز تحقیقات كشاورزی نباید یك منبع درآمدی باشد بلكه باید تحقیقات محور باشد و علاوه بر ظرفیت درون استان سمنان باید از توان خارج استان نیز استفاده گردد.
هاشمی با تاكید بر ترویج كشاورزی گفت: كشاورزان این منطقه نیز از این تحقیق و پژوهش ها باید استفاده كنند تا درآمد زایی بیشترداشته باشند و اقتصاد منطقه پویا تر شود.
رییس جدید مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) هم در این آیین گفت: از سال 1349 این مركز تحقیقاتی و پژوهشی استان سمنان در شاهرود تاسیس شده و نیروی انسانی پویا و بی نظیری در عرصه تحقیقاتی دارد.
دكتر احمد دزیانیان افزود: در زمینه كنترل زیستی آفات ،حفظ منابع آب و خاك و استفاده بهینه از آنها تلاش مضاعف خواهد شد و در راستای توسعه كشاورزی استان سمنان و كمك به كشاورزان هم گام های بزرگی برداشته می شود.
وی ادامه داد: كمك ها و مساعدت های همه جانبه مدیریت جهاد كشاورزی استان سمنان در این حوزه بسیار راهگشا است.
در این مراسم با اهدای لوح از زحمات دكتر علیرضا توكلی رییس سابق این مركز تقدیر شد.
دكتر احمد دزیانیان پیش از این به مدت سه سال رییس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بود.
وی كه دارای دكترای كشاورزی است، پیش از این نیز ریاست این مركز تحقیقاتی را دارا بوده است.ك2
7358/6167