معاون حقوقي رئيس جمهوري از بندر بوشهر بازديد كرد

بوشهر- ايرنا - دكترالهام امين زاده معاون حقوقي رئيس جمهوري در ادامه برنامه سفر يكروزه اش به استان بوشهر از بندر تجاري بوشهر بازديد كردند.

به گزارش ايرنا معاون رئيس جمهوري دوشنبه در جريان بازديد از بندر بوشهر از سياست هاي دولت در حمايت از بخش خصوصي و استفاده از همه ظرفيت هاي اقتصادي مناطق مختلف كشور خبر داد.
امين زاده يادآورشد: دولت مصمم است در زمينه پشتيباني از فعاليت هاي سرمايه گذاري و جلب مشاركت هاي خصوصي حداكثر استفاده را ببرد.
دراين بازديد، معاون حقوقي رئيس جمهوري با حضور در برج كنترل ترافيك دريايي بندر بوشهر، از نزديك در جريان فعاليت هاي اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر قرار گرفت.
مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر نيز دراين آيين از توسعه بندر بوشهر درقالب مجتمع بندري نگين بعنوان يكي از دستاوردهاي سفر ديماه پارسال رئيس جمهوري به اين استان خبر داد.
محمد راستاد گفت:اين طرح در مجتمع جزيره نگين بوشهر با مشاركت بخش خصوصي در حال اجرا است.
وي افزود: بخش خصوصي بيش از شش هزار ميليارد ريال براي توسعه بندر بوشهر سرمايه گذاري مي‌كند.
وي اظهارداشت: در طرح توسعه بندري در جزيره نگين چند پايانه بندري اجرا مي‌شود كه روند اجرايي آن طبق برنامه زمان بندي در حال اجراست.
مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر با اشاره به اجراي طرح پايانه كانتينري بوشهر به وسعت30 هكتار گفت: با اجراي اين طرح ظرفيت تخليه و بارگيري كانتينر در بندر بوشهر 600 هزار تي.اي.يو درسال افزايش مي‌ يابد.
راستاد افزود:بندر بوشهر داراي ظرفيت مهمي در تخليه و بارگيري كالا، كانتينر و پهلوگيري كشتي است.
وي يادآورشد:بندر بوشهر با سهم ١٠ درصدي از كل حجم حمل‌ و نقل كانتينري، دومين بندر كشور از نظر كانتينري به شمار مي رود.
شركت در نشست هاي هم انديشي شوراي هماهنگي مديران حقوقي دستگاههاي اجرايي ، وكلا ، دانشجويان و استادان حقوق و اعضاي اتاق بازرگاني بوشهر از ديگر برنامه هاي سفر معاون حقوقي رئيس جمهوري به بوشهر است.
6045