بخشدارمركزی قم:پساب نیروگاه قم كشاورزی منطقه را تهدید می كند

قم- ایرنا- بخشدار بخش مركزی قم، گفت: پساب صنعتی نیروگاه حرارتی قم زمین های كشاورزی این بخش را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

به گزارش ایرنا، علیرضا خزائی روز دوشنبه در نخستین جلسه كار گروه پسماند قم افزود: بی شك این پساب برای زمین های كشاورزی این بخش از استان خسارات زیادی را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینكه كشاورزان این منطقه بدون توجه به این موضوع از آب آلوده به این پساب به عنوان حق آبه برای آبیاری زمین های كشاورزی خود استفاده می كنند، تصریح كرد: محیط زیست باید راهكارهای مورد نیاز برای حل این معضل را احصا و اجرا كند.
این مسوول دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تامین هزینه جمع آوری پسماندهای بین راهی از سوی بخشداری ها، تصریح كرد: بخشداری بخش مركزی قم به رغم در اختیار نداشتن تجهیزات و نیروی كافی با كسر نمودن از دیگر هزینه های خدمات روستایی، این مبلغ را پرداخت می كند.
این مسئول با اشاره به اینكه طبق دستورالعمل جدید قانون مدیریت پسماند اداره كل حفاظت محیط زیست باید با تشكیل یك صندوق هزینه های جمع آوری زباله در بخش ها و روستاها را تامین نماید، تصریح كرد: محیط زیست قم باید چنین وظیفه ای را كه قانون برای آن تعیین كرده، انجام دهد، تا ساماندهی پسماند با وضعیت مطلوبتری صورت بگیرد.
بخشدار بخش مركزی قم همچنین با بیان اینكه محیط زیست باید ضمن همكاری با بخشداری ها، زمینه تشكیل این صندوق را بدون نیاز به گذراندن مراحل اداری فراهم كند، تصریح كرد: بدون شك اگر ما خواهان مدیریت سیستمی و پایدار پسماند و زباله هستیم، باید محل تامین هزینه های آن را نیز كاملا ثابت و پایدارنگه داریم، چرا كه در غیر اینصورت این مدیریت از اثر بخشی لازم برخوردار نخواهد بود.ك/3
7403/ 6133/