استاندار ايلام: دستيابي به آمار دقيق از ميزان گرايش بانوان به اعتياد ضروري است

ايلام - ايرنا - استاندار ايلام بر دستيابي به آمار دقيق از ميزان گرايش بانوان اين استان به اعتياد و مصرف مواد مخدر به منظور برنامه ريزي براي انجام اقدامات درماني و توانبخشي تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي استانداري ايلام، محمدرضا مرواريد در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر به نقش بانوان در امر پيشگيري از بروز اعتياد در بين خانواده ها اشاره كرد و گفت: بانوان مي توانند نقش بسيار مؤثري در زمينه جلوگيري از بروز پديده اعتياد در بين اعضاي خانواده ها داشته باشند، لذا بايد حمايت هاي لازم از اين قشر صورت گيرد.
وي اظهار كرد: اقدام لازم در زمينه درمان اعتياد در بين جامعه بانوان نيازمند ظرافت است و بايد آموزش هاي لازم در اين ارتباط به آنها ارائه شود.
رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان ايلام بر نقش ورزش در پيشگيري از اعتياد تاكيد و خواستار توسعه ورزش بويژه در ميان بانوان شد.
بررسي وضعيت اعتياد در ميان بانوان، احداث مركز درمان اعتياد بانوان، توجه به اشتغال بهبود يافتگان، آموزش رايگان بهبود يافتگان توسط مركز آموزش فني و حرفه اي از مهمترين موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود.
9002