كيفي سازي طرح ها و پروژه هاي عمراني در البرز با جديت دنبال مي شود

كرج - ايرنا - رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز تاكيد كرد كه روند كيفي سازي طرح ها و پروژه هاي عمراني در استان از طريق شوراي فني با جديت دنبال مي شود.

به گزارش ايرنا، ذبيح اله قائمي روز دوشنبه در پنجمين نشست شوراي فني استان البرز كه با حضور استاندار البرز در شهرستان اشتهارد برگزار شد، تاكيد كرد كه شوراي فني در كانون توجه استاندار قرار دارد.
قائمي در اين نشست كه به رياست سيدحميدطهائي استاندار و با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري و جمعي از مديران كل استان در سالن شهداي اشتهارد، برگزار شد، گفت: با توجه به اهميت كار، شوراي فني براي استاندار از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي خاطرنشان كرد: در فصل جديد كاري، با شروع فعاليت هاي شوراي فني تلاش و اهتمام قابل توجهي در پيگيري اجراي طرح ها صورت مي گيرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي البرز با تاكيد بر اينكه شوراي فني امروز فعال تر از پيش به صورت مستمر ادامه پيدا مي كند، اظهار داشت: تا پيش از اين، در سال 91، سه جلسه شوراي فني و در سال 92 چهار جلسه شورا برگزار شده بود اما در دولت يازدهم، در سال 93، پنج جلسه شوراي فني و در سال 94 تا به امروز 5 جلسه شوراي فني در استان البرز به منظور كيفي سازي طرح ها و پروژه ها تشكيل شده است.
قائمي تاكيد كرد: اعضاي شوراي فني بايد خود در جلسات حضور داشته و از اعزام نماينده خودداري كنند. استاندار البرز احكام اعضا شوراي فني را صادر خواهد كرد.
وي ادامه داد: كميته هاي آموزش، كنترل كيفيت ساختمان و پيمان در آخر هفته هر ماه برگزار مي شود و نظارت ها در قالب كارگروه هاي كارشناسي و بازديد ميداني از طرح ها صورت مي گيرد.
قائمي صدور گواهينامه مهارت براي كارگران ساختماني در پروژه ها را امري ضروري دانست و گفت: اين موضوع به عنوان يكي از مصوبات شوراي فني با مسئوليت اداره كل فني و حرفه اي و اعلام فراخوان ويژه عملياتي خواهد شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي البرز افزود: اجراي اين طرح با هدف آموزش كارگران و ارتقاء كيفيت ساخت و سازها انجام مي شود.
1535