5400 ميليارد ريال بابت خريد گندم به كشاورزان آذربايجان غربي پرداخت شد

اروميه- ايرنا- مدير شعب بانك كشاورزي آذربايجان غربي گفت: در سال زراعي گذشته پنج هزار و 400 ميليارد ريال بابت خريد محصول گندم مازاد بر نياز كشاورزان به گندمكاران استان پرداخت شد.

بهزاد نيكخواه روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: به علت اينكه آذربايجان غربي جزو استان هاي آخر در فصل برداشت محصول گندم است، در زمان خريد محصول اعتباري براي پرداخت بهاي گندم باقي نمي ماند ولي در عوض كشاورزان استان هاي جنوبي به سرعت بهاي گندم فروخته شده خود را دريافت مي كنند و همين امر امسال نيز موجب تاخير در پرداخت بهاي گندم كشاورزان استان ما شد.
وي با بيان اينكه در عدم پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده متوليان خريد و بانك كشاورزي مقصر نيستند، اظهار كرد: وجوه خريد بايد تخصيص يافته و واريز شود تا بانك نيز به موقع پرداخت كند.
وي اضافه كرد: سال آتي نيز عامليت پرداخت وجود خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان نيز با بانك كشاورزي است.
نيكخواه با بيان اينكه هم اكنون 52 هزار 665 بيمه گذار در استان در بخش كشاورزي وجود دارد، گفت: در سال زراعي گذشته 177 ميليارد و 563 ميليون ريال غرامت بيمه محصولات كشاورزي در آذربايجان غربي پرداخت شده است.
مدير امور شعب بانك كشاورزي آذربايجان غربي اظهار كرد: 60 درصد نياز اعتباري بخش كشاورزي استان از طريق اين بانك تامين مي شود و ساير بانك ها نيز موظفند تا 25 درصد از داشته هاي خود را در اختيار بخش كشاورزي قرار دهند.
وي با بيان اينكه اعطاي تسهيلات به كشاورزان و متقاضيان استان در سالجاري نسبت به مدت زمان مشابه پارسال 34 درصد افزايش يافته است، گفت: تا پايان آبانماه سالجاري 25 هزار و 500 فقره تسهيلات به ميزان چهار هزار و 300 ميليارد ريال پرداخت شده كه اين ميزان از نظر تعداد تسهيلات پرداختي به مشتريان نسبت به مدت زمان مشابه پارسال 10 درصد افزايش و از نظر مبلغ نيز رشد 34 درصدي دارد.
مدير شعب بانك كشاورزي در آذربايجان غربي بيان كرد: سال گذشته 23 هزار و 140 فقره تسهيلات اعطا شده است.
وي با اشاره به رويكرد نتيجه محور در فعاليت هاي بانك كشاورزي بيان كرد: ظرفيت هاي اقتصادي اين استان كه بيشتر بر كشاورزي مبتني بوده، بيانگر اين نكته است كه بايد اعتبارات و تسهيلات بيشتري براي توسعه طرح هاي كشاورزي اعطا شود.
وي اضافه كرد: اين بانك از فعاليت در بخش هاي خدماتي و تجاري نيز غافل نبوده و در صدد تامين بخشي از منابع در خارج از بخش تخصصي فعاليت خود بوده تا آن را به بخش كشاورزي ترزيق كند.
مدير شعب بانك كشاورزي آذربايجان غربي ادامه داد: دسترسي به امنيت غذايي، ايجاد اشتغال، ايجاد فرصت هاي شغلي و توان افزايي زنان از اهداف مهم اين بانك در سال جاري است.
وي با اشاره به اينكه حفظ محيط زيست از رويكردهاي اصلي ما بوده و و براي توليد كودهاي عالي تسهيلات اعطا مي شود، بيان كرد: ايجاد مشاغل سبز مورد توجه بوده و اين شغل ها در قالب 200 عنوان توسط سازمان حفاظت محيط زيست احصا شده و به آنها تسهيلات پرداخت مي شود.
نيكخواه ادامه داد: اگر بتوانيم اين مشاغل را در حواشي درياچه اروميه به خصوص در حاشيه جنوبي تقويت و تامين مالي كنيم، از مصرف آب كاسته مي شود.
مدير شعب بانك كشاورزي در آذربايجان غربي گفت: در راستاي تامين ماشين آلات و نيز اجراي سيستم هاي آبياري نوين نيز اين بانك به كشاورزان تسهيلات ارائه كرده است.
به گزارش ايرنا، بانك كشاورزي داراي 64 شعبه در آذربايجان غربي بوده و 60 درصد از نياز اعتباري بخش كشاورزي استان آذربايجان غربي از طريق اين بانك تامين مي شود.
اين استان افزون بر سه ميليون نفر جمعيت دارد كه 34 درصد آنها در بخش كشاورزي فعاليت مي كنند.
آذربايجان غربي با دارا بودن 800 هزار هكتار اراضي كشاورزي سالانه 6.2 ميليون تن انواع محصولات كشاورزي و دامي را توليد و روانه بازار مصرف مي كند.ك3
7125/1905