عضو شوراي اسلامي اهواز:تصرف غير قانوني اراضي شهر افزايش يافته است

اهواز- ايرنا- عضو شوراي اسلامي شهر اهواز در خصوص افزايش تصرف غيرقانوني اراضي مناطق مختلف اين كلانشهر هشدار داد.

به گزارش ايرنا هوشنگ شيرمردي دوشنبه در يكصد و چهاردهمين (مكرر) نشست علني شوراي اسلامي شهر اهواز، گفت:اراضي شهر در مناطق مختلف به صورت بي حساب و غيرقانوني در حال تصرف بوده و تعداد زيادي از افراد با ساختن يك ديوار اين زمين ها را اشغال مي كنند، اين در حاليست كه شهرداران مناطق به سادگي از اين موضوع مي گذرند.
وي همچنين، ابطال كميسيون حقوقي و املاك شوراي اسلامي شهر اهواز را خواستار شد و اظهار كرد:مصوبات اين كميسيون با وجود داشتن نظر كارشناسي، همچنان مورد بي اعتنايي شهرداري اهواز قرار گرفته و نتيجه اي جز سردرگمي مردم و شرمندگي براي كميسيون نداشته است.
عاشور سواري پور عضو ديگر شوراي اسلامي شهر اهواز نيز، از تخلف در زمينه ساخت و ساز در شهرك دانشگاه خبر داد و گفت:خيابان هاي 61، 62، 65 و 66 چند قطعه زمين وجود دارد كه به صورت غيرقانوني ديواركشي شده است.
وي افزود:در خيابان 11 شرقي منطقه كيانپارس نيز مشكلاتي وجود دارد كه پس از دو ماه شهرداري منطقه 2 هنوز پاسخي به مكاتبات نداده است.
****اولويت با اهوازي ها نيست
ناجي سواري عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر اهواز در نطق پيش از دستور جلسه، نسبت به اولويت استخدام غيراهوازي ها در شهرداري انتقاد كرد.
وي با بيان اينكه براي استخدام جوانان بيكار در شهرداري مشكل نداريم، اظهار كرد:بر اساس بررسي، تعداد زيادي از افراد از اقصي نقاط خوزستان به عنوان كارگر و كارمند در شهرداري اهواز استخدام شده اند، در حالي كه اولويت نخست استخدام در شهرداري بايد متعلق به جوانان اهوازي باشد و در صورت نياز ضروري مي توان از ساكنان ديگر شهرها نيز استفاده كرد.
وي با اشاره به بازديد و درخواست اهالي شهرك پيام اهواز گفت:ديوار ورودي اين محله كه در زمان جنگ ساخته شده است، به محل تجمع اوباش و گسترش فساد تبديل شده و مي طلبد شهرداري اهواز براي تخريب و ساماندهي آن وارد عمل شود.
سواري افزود:كاربري فضاي سبز، آموزشي و فرهنگي اين منطقه نيز به دليل نبود نظارت از سوي شهرداري منطقه 4 به صورت غيرقانوني تبديل به منازل مسكوني شده است.
به گفته وي، بخشي از خيابان اصلي منطقه (خيابان رضوان) نيز به عنوان منازل مسكوني فروخته و اكنون مشخص شده كه محل گذر لوله اصلي آب است و براي مردم خطرساز شده است.
حجت الاسلام قربانعلي سعادت نيا نيز در نطق پيش از دستور، با تسليت فرا رسيدن ايام عزاداري اربعين حسيني، نهادينه شدن خدمات شهرداري در مسير 'طريق الحسين' را خواستار شد.
*** شوراي شهرداري هم نيستيم
ديگر عضو شوراي اسلامي شهر اهواز نيز در اين نشست گفت:به دليل انجام نشدن كارها از سوي شهرداري، مراجعات اعضاي شورا چند برابر شده است.
حسين حيدري با انتقاد از آنچه بي توجهي شهرداري به مصوبات مي خواند، افزود: مديران شهرداري نه به راهكارهاي اعضاي شورا توجه مي كنند و نه خود براي حل مشكل مردم به شورا لايحه ارائه مي دهند.
وي برگزاري نشست مشترك با شهردار و مديران شهرداري براي تعيين تكليف اين موضوع را خواستار شد.
عضو ديگر شوراي اسلامي شهر اهواز نيز در ادامه گفت:نطق و مصوبات شورا در صحن علني، بار اجرايي ندارد و عملياتي نمي شود.
حجت الاسلام كاظم سواري با بيان اينكه مديران شهرداري به سخنان اعضاء گوش نمي دهند، افزود:در ماه هاي نخست كار شورا از دستگاه هاي اجرايي به دليل بي توجهي به مصوبات شورا شكايت مي كرديم و مي گفتيم ما 'شوراي شهرداري' هستيم اما اكنون مي بينيم كه 'شوراي شهرداري' هم نيستيم و شهرداري با ما در تقابل است.
وي با اشاره به مشكل اهالي مهديس و مجتمع بنكداران نيز، گفت:تخليه زباله در اين منطقه به وسيله خودروهاي شهرداري بارها مطرح شده اما اين مشكل هنوز ادامه دارد، در حالي كه به جاي حل مشكل، مديرعامل سازمان پسماند تا كنون پنج نفر را اخراج كرده است.
*** اعتراض دوباره به دستفروشان
يكي از كسبه مركز شهر اهواز نيز با حضور در اين نشست، اعتراض كسبه به استقرار دستفروشان در اين منطقه را اعلام كرد.
رضواني افزود:يكي از اعضاي شورا در پاسخ به مراجعه مكرر ما در اين رابطه، پنج ماه اينجانب را به ساختمان شورا ممنوع الورود كرد و مدعي شد، اعضا مي دانند چگونه بايد رفتار كنند اما با گذشت چندين ماه مشكل ما همچنان باقيست.
وي تصريح كرد:پرسنل اجرائيات شهرداري اهواز به دليل سال ها حضور مستمر در مركز شهر، به جاي برخورد با دستفروشان، با آنها دوست و بعضا فاميل شده اند بنابراين انتظاري براي ساماندهي مشكل دستفروشان نيست.
وي با بيان مهلتي كه استاندار براي جمع آوري دستفروشان تعيين كرده بود، افزود:قرار بود بعد از عيد دستفروشان مركز شهر جمع آوري شوند اما اين اتفاق هنوز نيفتاده است.
رضوان، ايجاد مشكلات اجتماعي ناشي از جمع آوري دستفروشان را مستمسك مديران شهري براي شانه خالي كردن آنها دانست و گفت:شهرداري درآمد خود را از كسبه دريافت مي كند، ولي مدعي است ساماندهي دستفروشان سخت است.
اين شهروند، راه اندازي شب بازار و يا بازارهاي روز را براي ساماندهي دستفروشان پيشنهاد كرد.
***** حضور و غياب در صحن علني
جلسات اخير شوراي اسلامي شهر اهواز همواره با تردد و ورود و خروج تعدادي از اعضا همراه بوده است، به طوري كه يكصد و چهاردهمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر اهواز با 19 عضو و غيبت حجت مظفري و سيدجواد رضوي آغاز شد.
البته اين دو در اواسط نشست حاضر شدند.
حين جلسه حجت الاسلام قربانعلي سعادت نيا، جمشيد سلحشور، هوشنگ شيرمردي، و حجت الاسلام كاظم سواري نيز از جلسه خارج شده و اواخر جلسه بازگشتند.
صفايي مديركل كار، تعاون و رفاه اجتماعي مهمان اين جلسه بود كه در جلسه حضور نيافت.
در اين نشست 500 هزار ريال به عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني المثني تصويب شد.
لايحه تمديد فعاليت سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري اهواز به مدت سه سال، واگذاري عرصه هاي با كاربري تاسيسات، خدمات و فضاي عمومي از زمين هاي مهرشهر به دستگاه هاي اجرايي خدمات رسان، لايحه واگذاري پلاك از اراضي مهرشهر به عبدالامير نوري و لايحه فروش زمين به تورج مرشدي به تصويب رسيد.
لايحه واگذاري ملك شهرداري به موسسه خيريه طلوع تدبير امير المومنين به صورت موقت تصويب نشد.
مشكل جلوگيري از فعاليت فروشگاه تعاوني مصرف شهرداري اهواز با وجود گذشت بيش از يك سال از قرارداد، با راي اعضا وارد دستور كار شد و قرار شد اين موضوع از سوي شهرداري رسيدگي شود.
به دليل حضور اغلب اعضاي شوراي شهر در مراسم عزاداري اربعين حسيني، با راي اعضا جلسه علني اين شورا كه به طور معمول دوشنبه ها برگزار مي شود، هفته آينده لغو شد.
7151/6125