استاندار: مديران البرز در بازديدهاي سرزده ارزيابي مي شوند

كرج - ايرنا - استاندار البرز گفت كه مديران اين استان در بازديدهاي سرزده اعضا شوراي فني مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

به گزارش ايرنا، سيد حميد طهائي روز دوشنبه به منظور بازديد ميداني از پروژه هاي عمراني شهرستان اشتهارد، به همراه جمعي از مديران با سفربه اين شهرستان يك روز كاري را در اين شهرستان گذراند و طي آن از روند كيفي پروژه ها آشنايي يافت.
طهائي گفت: در بازديدهاي كه به زودي سرزده انجام خواهد شد، كيفيت كار مديران در اجرا، به ارزيابي گذاشته مي شود.
پنجمين جلسه شوراي فني استان البرز نيز از نخستين دقايق روز دوشنبه با سفر سيدحميد طهائي استاندارالبرز به شهرستان اشتهارد و با همراهي فرماندار اشتهارد، معاون هماهنگي امورعمراني، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مديركل دفتر فني و جمعي از اعضاي اين شورا آغاز شد و در آن با حضور مستقيم مسئولان بر سر پروژه هاي تصفيه خانه شهرك صنعتي اشتهارد، طرح توسعه بيمارستان اين شهرستان، روند تكميل طرح مصلي اشتهارد، مجموعه ورزشي 1200 ظرفيتي بانوان انجام و از منظر كيفيت و ساخت فني، طرح هاي در دست اجرا، مورد بررسي قرار گرفت.
اين بازديد با برگزاري جلسه رسمي پنجمين شوراي فني استان در سالن شهداي اشتهارد و با محوريت گزارش فعاليت كميته هاي آموزش – پيمان و كنترل كيفي ساختماني، بررسي مصوبات شوراي فني پيشين و تصويب و لغو ادامه طرح هاي مورد بازديد شهرستان ادامه پيدا كرد.
در اين نشست برخي از طرح ها به جهت عدم رعايت اصول فني در ساخت از ادامه كار متوقف شد و چند پروژه نيز با قرار فرصت جبران و نظارت هاي شوراي فني در جريان بازنگري قرار گرفت.
استاندار البرز در اين جلسه با تأكيد بر لزوم اجراي طرح هاي كيفي در استان، گفت: شوراي فني استان در بازديدهاي مستمر، ايرادات و نواقص طرح هاي عمراني را بررسي و اشكالات آن را گوشزد مي كند.
وي افزود: اين روند خود آزموني براي مديران است چرا كه در اين بازديدها عملكرد آنها ارزيابي مي شود.
نظارت نظام مهندسي بر پروژه هاي بخش خصوصي و دولتي، اجراي طرح آزمايش مكانيك خاك، توسعه آموزش ها به جاي همايش ها، حضور پيمانكاران طرح هاي جلسات شوراي فني، تدوين برنامه ايمني كار در استان، اختصاص فرصت يك ماهه جهت اعزام پيمانكاران و مجريان طرح ها به منظور آغاز فرايند آموزش، تهيه و تدوين طرح آموزش فني استان از مصوبات اين شورا به شمار مي رود.
در سفر يك روزه استاندار البرز به شهرستان اشتهارد، شوراي اداري اين شهرستان نيز با حضور جمعي از مديران اين شهرستان برگزار و تا عصر دوشنبه ادامه پيدا كرد.
1535