پودمان آموزشي 'كاغذ و تا' در اروميه آغاز شد

اروميه- ايرنا- پودمان آموزشي 'كاغذ و تا' روز دوشنبه در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان آذربايجان غربي آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، پودمان آموزشي 'كاغذ و تا' با هدف بالا بردن سريع كارايي دست‌ها و چشم‌ها، كسب مهارت، توانمند ساختن شخص سازنده در حل مسائل و همچنين آموزش و كاربرد اوريگامي در نمايش، نمايش عروسكي، دكور، تزئينات و زيباسازي محيط داخلي و خارجي، دكور صحنه و نمايش خلاق در اروميه برگزار شد.
در اين كارگاه شناخت انواع كاغذ و كارايي آن‌‌ها، تعريف كاغذ و تا، روش تا كردن و قواعد اصلي شكل‌سازي با كاغذ، ساخت انواع اشكال ساده‌ كاغذي با موضوعات مختلف آموزش داده شده و در نهايت نمايشگاهي از فعاليت‌هاي انجام شده برپا شد.
پودمان آموزشي كاغذ و تا با حضور 40 نفر از مربيان فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان آذربايجان غربي تدارك ديده شده است.
اين پودمان آموزشي تا روز پنجشنبه براي مربيان فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ادامه خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان آذربايجان غربي داراي 62 هزار نفر عضو و 160 نفر مربي و كارمند است.
محور عمده فعاليت هاي اين كانون بر پايه توسعه كتابخواني در بين كودكان و نوجوانان است.ك3
7125/1905