نخستین مذاكره عراقچی با هماهنگ كننده ارشد آمریكا برای اجرای برجام

تهران - ایرنا - سید عباس عراقچی رییس ستاد پیگیری اجرای برجام صبح سه شنبه با استفان مال هماهنگ كننده ارشد آمریكا برای اجرای برجام دیدار و گفت و گو می كند.این نخستین مذاكره دو مقام ایرانی و آمریكایی است.

روند اجرای برجام ، اقدامات ایران و تعهدات طرف مقابل در مذاكره عراقچی - مال مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه همچنین فردا با یوكیا آمانو مدیركل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفت و گو خواهد داشت.
استفان مال از روز یكشنبه در وین بسر می برد تا با سایر نمایندگان كشورهای 1+5 روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترك را بررسی كند. نمایندگان 1+5 با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم مذاكره و هماهنگی داشته اند..
یكی از تعهدات 1+5 طبق برجام، نگارش و ارائه پیش نویس قطعنامه ای به شورای حكام آژانس است تا برای همیشه پرونده مسائل گذشته را ببندد.
همزمان با حضور عراقچی در شهر وین، تیم كاملی از كارشناسان ایران روز سه شنبه سوم آذر – 24 نوامبر- آخرین دور گفت وگو با آژانس بین المللی انرژی اتمی را انجام می دهد تا درباره حل مسائل گذشته به جمع بندی نهایی برسد.
مسئولیت این مذاكرات را رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس به عهده دارد و هیاتی كامل از ایران در آن حضور خواهد داشت.
معاون مدیركل و رییس بخش پادمان های آژانس، واریو رانتا هدایت تیم مذاكره كننده آژانس را به عهده دارد.
یك هفته پس از این مذاكره، در روز 10 آذر – اول دسامبر- آژانس گزارش خود در مورد حل مسائل مربوط به گذشته را به اعضای شورای حكام ارائه می كند. اعضای شورای حكام طبق قانون، ده روز تا دو هفته وقت دارند گزارش آژانس را بررسی كنند.
در نخستین جلسه شورای حكام پس از ارائه این گزارش كه احتمالا 25 آذر – 15 دسامبر- خواهد بود، اعضا نظر خود درباره بسته شدن پرونده مسائل گذشته ایران و یا بازماندن آن خواهند گرفت. ١+٥ براساس برجام متعهد شده كه پیش نویس قطعنامه ای را با هدف بستن پرونده به شورای حكام ارائه كند.
1553