بيش از يك هزار ميليارد تومان غرامت به بيمه گزاران كشاورزي پرداخت شد

شيراز- ايرنا- مشاور رئيس صندوق بيمه محصولات كشاورزي گفت: از سال 93 تا كنون يك هزار و 150 ميليارد تومان غرامت به بيمه گزاران بخش كشاورزي پرداخت شده است.

محمد شهركي روز دوشنبه درحاشيه نشست بررسي مسايل و مشكلات پرداخت غرامت به كشاورزان زيان ديده در شهرستان كازرون در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: يكي از خواست هاي منطقي كشاورزان، شتاب بخشيدن به روند پرداخت غرامت به كشاورزان زيان ديده است.
وي افزود: صندوق بيمه محصولات كشاورزي مي كوشد با كمك دولت منابع مالي لازم را براي پرداخت غرامت به كشاورزان در كوتاه ترين زمان ممكن تامين كند تا به تبع آن غرامت ها در فاصله زماني كوتاه تري پرداخت شود.
شهركي ادامه داد: براي سال 94 قرار بود دولت 150 ميليارد تومان به اين صندوق اختصاص دهد ليكن هنوز اين رقم تخصيص داده نشده اما با توجه به اين كه دو ميليون بهره بردار در كشور زير پوشش اين صندوق قرار دارند و بخش كشاورزي در رونق اقتصادي كشور جايگاه مهمي دارد اميدواريم در آينده نزديك اين رقم تخصيص يابد.
وي بيان كرد: درگذشته زيان هاي وارده به محصولات كشاورزي بهره برداران ازمنابع بانك كشاورزي تامين و پرداخت مي شد امابعدازاين كه پرداخت اين زيان ها به صندوق بيمه كشاورزي واگذار شد،بخشي ازمنابع اين صندوق ازمحل سهم كشاورزان زير پوشش و بخش ديگر از منابع دولتي تامين مي شود.
مشاور رئيس صندوق بيمه محصولات كشاورزي اظهار كرد: هم اينك 500 هزار هكتار باغ، 150 نوع محصول كشاورزي و 900 هزار قطعه طيور زير پوشش صندوق بيمه محصولات كشاورزي قرار دارد و به زودي نيز شماري ديگر از اقلام كشاورزي زير پوشش اين صندوق قرار خواهند گرفت كه در آينده اعلام خواهيم كرد.
شهركي در بخش ديگري از مطالب خود گفت: امسال ميزان پرداخت غرامت به كشاورزان استان فارس در هر هكتار گندم ديم كه پارسال دو ميليون و 100 هزار ريال بود در سال 94 به چهار ميليون و 500 هزار ريال و براي هر هكتار گندم آبي از هشت ميليون ريال در سال 93 به 20 ميليون ريال در سال جاري افزايش يافته است.
وي بيان داشت: اين ميزان افزايش در استان هاي مختلف متفاوت است.
شهرستان كازرون در فاصله 120 كيلومتري غرب شيراز واقع شده است.
7372 /6118 /1596