رئيس هيات ورزش بيماران خاص و پيوند اعضاء استان تهران انتخاب شد

تهران -ايرنا- قاسم رسته با كسب 15راي به مدت چهار سال به عنوان رئيس هيات ورزش بيماران خاص و پيوند اعضاء استان تهران انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، حميد رضا گرشاسبي مديركل ورزش و جوانان استان تهران روز دوشنبه در اين مراسم گفت: مجموعه ورزشي تختي تهران براي تمرينات قهرمانان و ورزشكاران هيات ورزش بيماران خاص و پيوند اعضا اختصاص مي يابد.
وي خاطر نشان كرد: وظيفه اداره كل ورزش استان تهران حمايت از ورزشكاران وهياتهاي ورزشي است كه براي تقويت هيات ورزش بيماران خاص و پيوند اعضا مجموعه ورزشي تختي در اختيار اين قشر قرار مي گيرد.
گرشاسبي با بيان اينكه تا پايان سالجاري 20 پروژه ورزشي در سطح استان تهران به بهره برداري مي رسد گفت: با افتتاح اين مجموعه هاي ورزشي، سرانه ورزش استان تهران را بهبود خواهيم بخشيد.
تهرام/7247//1348