بهره برداري چند منظوره از جنگل با افزايش سهم سرمايه گذاري به اين بخش ممكن است

نوشهر - ايرنا - معاون امورجنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور ، گفت : بهره برداري چند منظوره از جنگل ها با افزايش سهم سرمايه گذاري در اين بخش در كشور امكانپذر است.

بهزاد انگورج روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران ، افزود : امروز تنها بهره برداري از جنگل ها در كشور در حوزه برداشت چوب و پارك ها است درحالي كه در ديگر كشورها اين گونه نيست.
وي ، ميزان برداشت چوب از جنگل ها را حدود 600 هزارمترمكعب در سال اعلام كرد و ادامه داد : ميزان چوبي كه در سال گذشته وارد كشور شده است ، حدود 400 هزار تن بوده است.
وي ، ميزان چوب مصرفي سالانه در كشور را نيز حدود پنج و شش دهم ميليون مترمكعب ذكركرد.
معاون امور جنگل سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور درادامه به تشريح گزارشي از ره اورد سفركاري اش به كشور چين اشاره كرد و گفت : اين سفر كه در قالب هياتي چهارنفره از مسئولان و كارشناسان اين سازمان هفته پيش به چين انجام شد به منظورتحقق اهداف تفاهم نامه مشترك در بخش جنگل با اين كشوربوده است .
انگورج ، ادامه داد : اين سفر در حقيقت در راستاي تفاهم نامه اي بوده است كه هيات عالي رتبه چيني دراواخر سال گذشته در قالب تشكيل كميته مشترك گروه كاري براي اجرايي كردن آن در بخش جنگل وارد ايران شده بودند كه پس از آن با سفر رئيس سازمان جنگل ها به چين منجر به امضاي اين تفاهم نامه شد.
وي ، جنگل كاري ، حفاظت ، مديريت پايدار ، صنايع جنگل ، محصولات چوبي وغيرچوبي ، جنگلداري اقتصادي ،اجتماعي ، ساخت پارك ، توسعه زراعت چوب ، مديريت حريم رودخانه ها و جنگل ها ، توسعه و غني سازي جنگل و راه هاي جنگلي را از جمله اهداف اين تفاهم و موضوعات مورد بحث دراين سفر معرفي كرد.
وي ، تبادل تجربه ها و بهره مندي از تكنولوژي اين كشور در حوزه بهره مندي از جنگل را از ديگر اهداف اين سفر برشمرد و ابراز اميدواري كرد كه بنا است در آينده نيز هياتي از كشور چين براي بازديد از عرصه هاي جنگلي به ايران سفر داشته باشند .
معاون امور جنگل سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور با ابراز نگراني از افزايش مصرف چوب دركشور ، گفت : براي كاهش ميزان مصرف چوب و واردات آن راهي جز توسعه زراعت چوب نداريم .
انگورج ، افزود : در زمان حاضر بنا به ضرورت محدوديت هاي برداشت چوب بايد به اين سمت و سو برويم و تحقق اين مهم نيز نيازمند سرمايه گذاري و اعمال يك مديريت منسجم است.
حدود 80 گونه ارزشمند و نادر درختي در جنگل هاي شمال كشور وجود دارد كه معروف ترين آنها راش، بلوط، توسكا، نارون، گيلاس وحشي، بارانك، سرخدار و نمدار است.
گستره جنگل هاي هيركاني با 1.9 ميليون هكتار وسعت از آستارا در شمال استان گيلان آغاز شده و تا گليداغ در شرق استان گلستان امتداد دارد.
معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها و مراتع در شهرستان چالوس واقع است .ك/3
7078 /1602/6097