مرگ دو راننده هنگام باطله برداري در مجتمع گل گهر سيرجان

كرمان - ايرنا - رانندگان دو خودروي سنگين هنگام باطله برداري در مجتمع معدني سنگ آهن گل گهر سيرجان جان خود را از دست دادند.

به گزارش ايرنا يك دستگاه بيل مكانيكي و يك دستگاه كاميون امروز دوشنبه هنگام بارگيري باطله هاي سنگ آهن در مجتمع معدني سنگ آهن گل گهر سيرجان زير باطله هاي سنگ آهن مدفون شدند و رانندگان آنها جان باختند.
فرمانده پليس راه سيرجان گفت: بي احتياطي در بارگيري باطله هاي سنگ آهن كه تا ارتفاع زياد روي هم قرار گرفته بودند و ريزش ناگهاني اين باطله ها موجب زير آوار رفتن كاميون و بيل مكانيكي شد.
سرگرد اسماعيل جهانشاهي افزود: دو راننده بيل مكانيكي و كاميون زير آوار جان خود را از دست دادند.
7435/3028