دانشگاه علاوه بر تربيت علمي دانشجويان، مسئول تربيت فرهنگي آنان نيز هست

ساري - ايرنا - سرپرست دانشگاه مازندران گفت : ما در عين حال كه مسئول تربيت علمي دانشجويان هستيم، مسئوليت تربيت فرهنگي آنان را نيز برعهده داريم.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي دانشگاه مازندران سيد خلاق ميرنيا در جلسه شوراي آموزشي دانشگاه گروه هاي آموزشي را مرجع تصميم گيري در دانشگاه معرفي كرد و گفت: اگر گروه، وظيفه اش را به درستي انجام ندهد معاون آموزشي و سپس رئيس دانشگاه در اين خصوص وارد عمل خواهند شد.
سرپرست دانشگاه مازندران با اذعان به اينكه وظيفهي استاد تنها درس دادن نيست، نظام آموزش عالي كشور و جهان را دانشجو محور دانست و گفت: مدت هاي مديدي است كه نظام استاد محوري از نظام آموزش عالي خارج شده است.
ميرنيا در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين مطلب كه آنچه دانشجو را وادار به حضور در كلاس مي كند، نفس و گرماي وجود استاد است، خطاب به روسا و معاونان آموزشي دانشكده ها گفت: اساتيد حق التدريسي مي بايست حتما گزينش علمي و اخلاقي بشوند و اعضاي هيات علمي دانشگاه نيز چنانچه توانايي علمي و اخلاقي تدريس در درسي را ندارند، اجباري در پر كردن موظفي آنها وجود ندارد.
سرپرست دانشگاه مازندران خاطرنشان كرد: استادان باتجربه بايد يك درس در مقطع ليسانس داشته باشد چون ايشان سرشار از تجربه، سياست، حرف زندگي، انگيزه و مطلب است و بايد تدريس دروس پايه در اختيار اساتيد باتجربه تر قرار بگيرد.
دانشگاه مازندران در بابلسر واقع است و در حال حاضر داراي 12 هزار دانشجو، 12 دانشكده و 336 هيات علمي مي باشد.ك/3
6097