توضيح دفتر آيت الله هاشمي درباره يك مصاحبه؛ اشتباه در برداشت موجب سوء‌ استفاده شد

تهران- ايرنا- دفتر آيت الله هاشمي رفسنجاني درباره مصاحبه آبان ماه وي كه بخش هايي از آن با سوء استفاده لابي صهيونيسم در خارج و برخي در داخل مواجه شد، توضيحاتي ارائه كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، متن توضيح دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير است:
به فاصله كوتاهي پس از انتشار مصاحبه اختصاصي با رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، در تاريخ ششم آبان ماه گذشته، توضيحي از سوي دفتر آيت الله هاشمي رفسنجاني براي پايگاه خبري تحليلي اميدهسته اي ايرانيان ارسال شد.
با توجه به برخي سوء استفاده ها و فضاسازي هاي احتمالي، اين پايگاه تصميم گرفت آن هنگام پاسخ خود را به فضاسازي هاي مذكور درج كند؛ حال با فروكش كردن آن نوع فضاسازي ها و در مقطع كنوني اقدام به انتشار توضيحات دفتر حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني مي كنيم.
پيرو مصاحبه اخير آيت الله هاشمي رفسنجاني با سايت اميدهسته اي، متاسفانه بخش هايي از مصاحبه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با سواستفاده لابي صهيونيسم در خارج و برخي در داخل مواجه شد.
با توجه به مواردي كه مورد استناد معاندان و معارضان قرار گرفته، به اطلاع مي رساند؛
1-جمهوري اسلامي ايران بارها و بارها اعلام كرده كه هيچ وقت و تحت هيچ شرايطي به فكر ساخت بمب اتمي نبوده و اگر گاهي در اوايل انقلاب در محافل و رسانه هايي صحبت شده، سياست اصلي و رسمي كشور همان است كه از سوي رهبر جمهوري اسلامي، دولت، وزارت امورخارجه، شوراي عالي امنيت ملي و سازمان انرژي اتمي اعلام شده است و صراحت آيت الله هاشمي رفسنجاني در پاسخ به سوال خبرنگار كه «آيا كساني در ايران به شما توصيه كرده اند كه مي توان به سمت سلاح هسته اي رفت؟» بسيار روشن بود كه «همه كساني كه با روحيات ايران دوستي مشغول فعاليت هاي هسته اي براي استفاده از مواهب غيرنظامي آن بودند و كار مي كردند با اخلاقيات اسلامي مخالف حركت در مسير ساخت بمب هسته اي بوده اند كه مي دانستيم جز كشتار جمعي نتيجه اي ندارد.».
2-در خصوص مقدار كيك زرد موجود در ايران بايد گفت كه سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني با استناد به سال شمار هسته اي ايران در سايت بين المللي «ويكي پديا» بود كه آمده است: «آفريقاي جنوبي در سال 1976 با فروش 700 تن كيك زرد به ايران موافقت كرد.» رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مصاحبه گفت: «در زمان شاه كيك زرد را از آفريقاي جنوبي خريده و يك مقدارش(500 تن) را آورده بودند و ما مي خواستيم آن 200 تن را بگيريم و به 700 تن برسانيم كه نشد.» گويا اشتباه خبرنگاران در تايپ اعداد چنين شبهه اي را ايجاد كرده كه ايران علاوه بر آن 500 تن، 200 تن ديگر نيز تهيه كرده و عدد 700 تن مورد سوء استفاده بعضي ها قرار گرفته است.
سيام**7261**1429