ليگ برتر واليبال؛ ميرزاجانپور و سال افزون محروم و جريمه شدند

تهران - ايرنا - كميته انضباطي فدراسيون واليبال دو بازيكن تيم پيكان تهران را محروم و جريمه نقدي و تيم شهرداري تبريز را نيز محكوم به يك مسابقه خانگي بدون تماشاگر كرد.

به گزارش ايرنا از فدراسيون واليبال، جلسه كميته انضباطي فدراسيون واليبال امروز (دوشنبه) با حضور اعضاء براي رسيدگي به حوادث مسابقه 27 آبانماه بين دو تيم شهرداري تبريز و پيكان تهران تشكيل شد.
عادل بناكار سرمربي شهرداري تبريز، پيمان اكبري سرمربي، مجتبي ميرزاجانپور، فرهاد سال افزون و اميرغفور سه بازيكن تيم پيكان نيز در اين نشست حضور داشتند.
ابتدا گزارش ناظر مسابقه كه برخي تماشاگران منتسب به تيم شهرداري تبريز با توهين به برخي بازيكنان تيم پيكان جو ورزشگاه را ملتهب كردند و مجتبي ميرزاجانپور با حركت غيرورزشي موجب تحريك برخي تماشاگران تيم ميزبان گرديد، ارائه شد. پس از اين گزارش يونس حسن زاده ناظر ديگر مسابقه مطالبي را به صورت شفاهي ارائه كرد. سپس دعوت شدگان هر يك به بيان نقطه نظرها و دفاعيات خود پرداختند. در نهايت راي كميته انضباطي درباره اين پرونده به قرار زير صادر شد:
« نظر به اينكه مطابق گزارش ناظرين مسابقه و اظهارات شفاهي مدعوين و قرائن و شواهد آقايان مجتبي ميرزاجانپور و فرهاد سال افزون رفتار دور از انتظار انجام داده اند و با استناد به بند 39 ازماده 10 آئين نامه انضباطي به ترتيب به دو جلسه محروميت تعليقي و يكصدميليون ريال جريمه و يك جلسه محروميت تعليقي و پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند. محروميت تعليقي بازيكنان مذكور از زمان صدور راي تا پايان مسابقات ليگ برتر سال 1394 ادامه خواهد داشت. همچنين متسبط ازبند 39 ازماده 10 آئين نامه مذكور تيم واليبال شهرداري تبريز به لحاظ توهين تماشاگران به يك جلسه محروميت بازي بدون حضور تماشاگر در تبريز و پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد. آقاي حسين صبوري از تداركات باشگاه شهرداري تبريز به لحاظ رفتار توهين آميز و رفتارخارج از نزاكت تاپايان نيم فصل مسابقات ليگ واليبال سال 1394 از ورود به كليه سالنهاي مسابقه كه تيم شهرداري تبريز در آن مسابقه خواهد داشت محروم مي شود.»
ورزشي(1)**1379