حزب الله لبنان مصوبه كنگره آمریكا  را محكوم و بر ادامه مقاومت تاكید كرد

بیروت – ایرنا - حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای ضمن محكوم كردن مصوبه جدید كنگره آمریكا علیه این حزب و حامیان و رسانه های آن ، تاكید كرد: ما بهای طبیعی التزام خود به خط مقاومت را می پردازیم.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه كه شامگاه دوشنبه صادر شد، آمده است: این مصوبه جنایت جدید موسسات آمریكایی علیه ملت و امت ما و همه آزادگان جهان است.
در این بیانیه تاكید شده است: حزب الله با مصوبات، افتراها و تجاوزهایی از سوی موسسات رسمی آمریكا مواجه می شود و این بهای طبیعی التزام ما به خط مقاومت در مقابل طرح های خبیثانه ای است كه مقدسات، حقوق، سرزمین ها و ملت های ما را هدف گرفته اند.
حزب الله خاطرنشان كرده است: این مصوبه بیانگر خوی سیطره جویانه حاكم بر رهبران آمریكا و تمایل آنها برای قضاوت در باره آنچه در جهان جریان دارد به نفع منافع و آمال سیاسی آمریكا است.
حزب الله تصریح كرده است كه این مصوبه كنگره آمریكا نشان می دهد این كشور برای اصول ، قوانین و اخلاقی كه باید در روابط بین كشورها و سازمان ها در جهان حاكم باشد، اعتبار و ارزشی قائل نیست.
در بیانیه آمده است: حزب الله یك جنبش مقاومت است و با تروریسمی كه مورد حمایت آمریكا است از جمله ترویسم صهیونیستی كه همه امت ما به ویژه ملت فلسطین را هدف گرفته و تروریسم تكفیری كه با حمایت آمریكا و صهونیست ها در بیشتر از كشورهای منطقه نفوذ كرده و ریشه دوانیده است، مبارزه می كند.
حزب الله تاكید كرده است: مقاومت بدون توجه به صفت هایی كه مستكبران جهان به ما نسبت می دهند و یا اقداماتی كه علیه ما اتخاذ می كنند، ادامه خواهد یافت.
خاورم ** 1324