چین خواستار تسریع در بازسازی رآكتور آب سنگین اراك شد

تهران - ایرنا - سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه خواستار تسریع در بازسازی رآكتور آب سنگین اراك شد.

هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز از طرف های درگیر در پرونده هسته ای ایران خواست كه برای اجرای هرچه سریعتر توافق جامع بر سر مسئله هسته ای ایران (برجام)، هرچه سریعتر «اقدام اساسی» برای طراحی مجدد و بازسازی رآكتور آب سنگین اراك را از سربگیرند.
به گزارش خبرگزاری شینهوای چین، وی در این خصوص گفت: چین به عنوان یكی از دو رییس تیم كاری گروه 1+5 در بازسازی راكتور آب سنگین اراك، همچون دیگر طرف های درگیر در این پرونده تلاش می كند تا روند بازسازی راكتور آب سنگین اراك و اجرای موفقیت آمیز برجام را هرچه سریعتر عملی كند.
این سخنگوی وزارت خارجه چین در یك گفت و گوی خبری، در پاسخ به سئوالی در خصوص بازسازی این راكتور گفت: براساس سند برجام و شناخت مشترك ایران و گروه 1+5 از هم، طرف های امضا كننده آن سند می بایست تاكنون به این نتیجه رسیده باشند كه باید مسئولیت اجرای موفقیت آمیز و هرچه سریعتر این طرح را به عهده بگیرند.
هونگ ضمن ابراز خوشنودی از امضای سندی رسمی میان وزیران خارجه ایران و گروه 1+5 برای راه اندازی طرح بازسازی راكتور آب سنگین اراك، افزود: پس از امضای این سند طرف ها باید به این نتیجه رسیده باشند كه برای اجرای موفقیت آمیز برجام و نیل به یك شناخت مشترك باید هرچه سریعتر امر بازسازی این راكتور را پی بگیرند.
آساق**1378**1144