يك دست اندركار: صادرات تنها راه براي رسيدن به توسعه اقتصادي  است

مشهد- ايرنا- رئيس اتحاديه صادركنندگان و واردكنندگان خراسان رضوي گفت: صادرات تنها راه براي رسيدن به توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در اين استان است.

به گزارش ايرنا، محمدحسين روشنك روز دوشنبه در جريان بازديد اعضاي اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي از مجتمع بزرگ بازرگاني، انبارداري و پايانه اي نوين بخش خصوصي در مشهد افزود:
يكي از مولفه هاي اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي توجه ويژه به موضوع صادرات است و در اين زمينه بايد بخش دولتي و خصوصي با برنامه ريزي درست ورود پيدا كنند.
وي گفت: در شرايط فعلي بخش توليد به خوكفايي لازم رسيده و موضوعاتي همچون كمبود نقدينگي به اندازه بي رونقي صادرات نمي تواند در توسعه اقتصادي و اشتغالزايي تاثيرگذار باشد.
رئيس اتحاديه صادركنندگان و واردكنندگان خراسان رضوي به ظرفيت بالاي توليد در داخل اشاره و بيان كرد: بايد زمينه افزايش صادرات فراهم تا بسياري از مشكلات موجود به مرور زمان حل شود.
وي هموار سازي مسير توسعه صادرات را يك امر ضروري دانست و گفت: سود تسهيلات 26 درصدي براي كساني كه در عرصه اقتصاد فعاليت مي كنند و در مسير توسعه صادرات گام برمي دارند گرهگشا نيست.
روشنك افزود: قانون به صراحت اشاره كرده كساني كه در حوزه صادرات فعاليت مي كنند از پرداخت ماليات معاف هستند اما امروز آئين نامه تنظيم مي كنند و قانون را تخصيص مي دهند تا عده اي را در اين ميان مجبور به پرداخت ماليات كنند.
وي در ادامه گفت: يكي از موضوعات اصلي اقتصاد خراسان رضوي افزايش بيكاري طي يك سال گذشته مي باشد كه در شرايط فعلي نيز در حال افزايش است.
او گفت: دليل اصلي بيكاري بالا وابستگي اقتصاد استان به بخش خصوصي است، در خراسان رضوي بنگاههاي خرد بسيار زيادي وجود دارند كه بعضا به دلايل اقتصادي با تعديل نيرو مواجه مي شوند.
رئيس اتحاديه صادركنندگان و واردكنندگان خراسان رضوي افزود: در بسياري از استانهاي كشور بنگاههاي بزرگ اقتصادي مشغول به فعاليت هستند اما در خراسان رضوي بيشتر فعاليتهاي اقتصادي و حتي رونق بازار به حضور بخش خصوصي بستگي دارد و دولت سرمايه گذاري كافي را در اين زمينه انجام نداده است.

* مجتمع بازرگاني نوين باعث افزايش اشتغال در جامعه مي شود
مديرعامل شركت بازرگاني اطلس كوير شرق نيز در اين مراسم گفت: ساخت بناهاي اداري و متنوع در مجتمع بازرگاني، انبارداري و پايانه اي نوين به زودي آغاز مي شود.
محمد طرحي افزود: اين پروژه بزرگ ملي باعث ايجاد اشتغال در منطقه محروم سنگ بست و شهرستان فريمان مي شود.
وي ادامه داد: اين مكان كمك شاياني به شهرك صنعتي كاويان فريمان در ارائه خدمات حمل و نقل ريلي و كاميوني، انبارداري و بازرگاني خواهد كرد.
مجتمع بازرگاني، انبارداري، پايانه اي نوين شركت بازرگاني اطلس كويرشرق در كيلومتر 25 جاده مشهد - فريمان واقع است.
30 درصد صادرات ايران به افغانستان و 50 درصد صادرات آن به آسياي ميانه مربوط به خراسان رضوي و عمده بازرگانان فعال در آن كشورها خراساني هستند.
7498/1858