مسئولان بايد با خدمات رساني همه جانبه مردم را راضي نگهدارند

سمنان - ايرنا - نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه سمنان گفت : مسئولان نهادها بايد با خدمات رساني همه جانبه مردم را راضي نگهدارند.

حضرت آيت الله سيدمحمد شاهچراغي روز دوشنبه در ديدار محمدرضا خباز استاندار جديد سمنان با وي در دفتر كارش افزود: طبق حديت حضرت علي (ع) احسان همان خدمت به خلق است و انسان براي خدمت و احسان آفريده شده است و هر قدر خدمت بيشتري كند در مراتب بالاتري قرار مي گيرد.
وي براي استاندار جديد سمنان در عرصه خدمتگزاري آرزوي توفيق و بر ضرورت رضايتمندي مردم از عملكرد مسوولان تاكيد كرد.
نماينده ولي فقيه در سمنان با اشاره به حضور استاندار جديد در اين استان اظهار اميدواري كرد كه خدمات خباز خالصانه و مخلصانه براي خدا ارائه گردد.
حضرت آيت الله شاهچراغي اقامه اول وقت نماز را يكي از خصوصيات و ويژگي هاي شاخص خباز برشمرد و گفت : اين خصلت بسيار خوبي است كه در موقع نماز كارها را تعطيل كنيم و به كار بگوييم موقع نماز است.
وي خاطرنشان كرد : استاندار جديد از روز اول كار، خدمت رساني را به مردم سمنان آغاز كرده و اين امر نشان مي دهد كه او كارشان را جدي شروع كرده اند و با جديت ادامه مي دهند.
امام جمعه سمنان اين استان را استاني ممتاز دانست و تصريح كرد : اين استان هم از لحاظ مادي و معنوي مردمي قانع با فرهنگ بالا و مذهبي و مهربان دارد و مردم اگر ببينند كسي در حال خدمت رساني است و خادم مردم هستند آن ها را دوست دارند.
وي از زحمات و تلاش وكيلي استاندار قبلي قدرداني و براي دكتر خباز استاندار جديد سمنان در عرصه خدمتگزاري آرزوي موفقيت كرد. ك/2
6026/