سهم آب اراضي دشت عباس از سد كرخه 75 ميليون مترمكعب است

ايلام - ايرنا - مدير عامل آب منطقه اي ايلام گفت: سهم آب اراضي كشاورزي دشت عباس از سد كرخه 75 ميليون مترمكعب است.

ذوالفقار مهدي زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد:بر اساس اين ميزان تخصيصي تا سقف 80 درصد با مردم براي تامين آب اراضي كشاورزي آنها قرارداد بسته مي شود.
وي افزود: اگر سال آبي خوب باشد و از طرفي بارندگي ادامه داشته باشيم قادر خواهيم بود تا سقف 100 در صد براي تامين آب اراضي كشاورزان دشت عباس با آنها قرارداد ببنديم.
مدير عامل آب منطقه اي ايلام با اشاره به بارندگي هاي اخير گفت: بر اثر اين بارندگي ها ذخيره سد دويرج دهلران از 58 ميليون متر مكعب به 120 ميليون متر مكعب افزايش يافت.
مهدي زاده گفت: با توجه به بارندگي ها و افزايش حجم ذخيره سد دويرج اراضي تحت پوشش اين سد نيز مشكلي به لحاظ تامين آب براي آبياري ندارند.
شهرستان دهلران در 230 كيلومتري جنوب ايلام با توجه به داشتن اراضي كشاورزي و آب مناسب، از قطب هاي توليد محصولات كشاورزي اين استان است.
7175/9002