تيم بسكتبال برق جديد فارس صدرنشين دور رفت سوپر ليگ Bبانوان كشور شد

شيراز- ايرنا- تيم بسكتبال برق جديد فارس در پايان دور رفت مسابقات سوپر ليگ دسته B بانوان كشور در گروه يك در صدر جدول قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ايرنا،در اين مسابقات كه در دو گروه برگزار مي شود در گروه يك، برق جديد فارس، وحدت آريا تهران، شركت عاليا گلستان، سما تهران و استقلال جنوب تهران حضور دارند.
همچنين گروه دوم با صدرنشيني تيم شهرداري تبريز پايان يافت، در اين گروه تيم هاي بال شيراز باژوند بوشهر و ستايش تهران حضور دارند و نماينده فارس در پايان دور رفت نتايج خوبي كسب نكرده است .
دور برگشت اين مسابقات از روز 12 آذر ماه جاري آغاز مي شود و در پايان اين دور نيز تيم هاي اول هر گروه به سوپر ليگ دسته A صعود خواهند كرد .ك/2
7368 /6118