كاهش معضلات خودكشي و حاشيه نشيني نيازمند كار فرهنگي است

ياسوج - ايرنا - معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت: كاهش و پيشگيري از دو معضل مهم اجتماعي شامل خودكشي و حاشيه نشيني در اين استان نيازمند كار فرهنگي بيشتر است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، فتاح محمدي روز دوشنبه در نشست كارگروه فرهنگي و اجتماعي كهگيلويه و بويراحمد افزود: اعتباري افزون بر 190 ميليون ريال در راستاي فرهنگ سازي براي كاهش و پيشگيري از اين دو معضل و آسيب مهم اجتماعي در استان در نظر گرفته شده است.
وي بيان كرد: از اين ميزان اعتبار 100 ميليون ريال براي كاهش معضل حاشيه نشيني و 90 ميليون ريال نيز براي پيشگيري از آسيب اجتماعي خودكشي هزينه مي شود.
محمدي اظهار كرد: تاكنون براي كاهش و پيشگيري از اين دو معضل و آسيب مهم اجتماعي در كهگيلويه و بويراحمد اقدامات و تلاش هاي ارزنده اي انجام شده و يا در حال انجام است.
وي عنوان كرد: راهكارهاي كوتاه، ميان و بلندمدت براي كاهش و پيشگيري از اين دو معضل و آسيب مهم اجتماعي در كهگيلويه و بويراحمد از سوي متوليان امر و دستگاه هاي اجرايي مربوطه ارائه شود.
محمدي ابراز داشت: دستگاه هاي اجرايي و به ويژه نهادهاي فرهنگي كهگيلويه و بويراحمد براي كاهش و پيشگيري از اين دو معضل و آسيب مهم اجتماعي همكاري لازم را داشته باشند.
وي افزود: در صورت نياز يك تحقيق علمي و ميداني براي بررسي زواياي مختلف دلايل بروز اين دو معضل و آسيب مهم اجتماعي در كهگيلويه و بويراحمد به ويژه در زمينه خودكشي در اين استان انجام و در نشست هاي كارگروه فرهنگي و اجتماعي استان براي تصويب و اجرا مطرح شود.
محمدي گفت: چنانچه كاهش اين دو معضل و آسيب مهم اجتماعي در كهگيلويه و بويراحمد به تشكل هاي مردم نهاد غيردولتي استان واگذار شود اثرگذارتر خواهد بود.
7535/6162