حادثه در جاده سبزوار - جغتاي شش نفر را راهي بيمارستان كرد

سبزوار- ايرنا- معاون مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفت: برخورد دو دستگاه خودرو سواري پژو در جاده سبزوار- جغتاي شش مصدوم بر جاي گذاشت.

سيد محمد ميري دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: اين حادثه رانندگي عصر امروز در حدود 20 كيلومتري شهر جغتاي رخ داد.
وي اظهار كرد: مصدومان حادثه رانندگي دو نفر مرد و چهار زن بودند كه توسط اورژانس 115 براي درمان به بيمارستان حضرت وليعصر (عج) جغتاي منتقل شدند.
معاون مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفت: علت بروز اين حادثه از سوي كارشناسان مربوطه در حال بررسي است.
شهر جغتاي در حدود 85 كيلومتري شمال غربي سبزوار قرار دارد.
مركز شهرستان جغتاي نيز در 350 كيلومتري و سبزوار در 237 كيلومتري غرب مشهد واقع هستند.
7499/1858